suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Jätehuollon neuvonta ja valvonta

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Salon kaupungin jätehuollon käytännön toteutus ja neuvonta on annettu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n tehtäväksi. Kaupunki hoitaa jätehuollon laillisuusvalvonnan eli seuraa annettujen määräysten noudattamista.

Jätehuolto on muutoksessa kohti kaatopaikatonta tulevaisuutta.

Salossa jätteenkuljetus hoidetaan kiinteistön haltijan järjestämänä. Tässä järjestelmässä kukin kiinteistönhaltija tekee sopimuksen valitsemansa jätteenkuljettajan kanssa.

Jätettä kuljettavan yrityksen on oltava merkitty Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) ylläpitämään jätehuoltorekisteriin tai sillä on oltava ympäristölupa tähän toimintaan. Tietoja rekisteriin merkityistä yrityksistä saa ELY-keskuksesta tai kaupungin ympäristönsuojelusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä. Määräyksissä on säännöt mm. jätteenkeräysastioiden tyhjennysväleistä. Yleisperiaatteena on, että jätteet on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympäristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle. Salon ympäristönsuojelu valvoo jätelakiin liittyvien säännösten ja määräysten noudattamista.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy auttaa asukkaita arjen jäteasioissa. Yhtiö järjestää vastaanottopaikat asumisen ja kuntien toiminnassa syntyville jätteille.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tehtävänä on järjestää toimialueensa jätehuolto jätelain ohjaamana kaikkien alueen asukkaiden ja samalla ympäristön etua tavoitellen.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
Muut vastuuorganisaatiotLounais-Suomen Jätehuolto Oy
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 15.4.2021