suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Ilmoitus melusta ja tärinästä

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Kokkolassa meluilmoitus tulee toimittaa ympäristöpalveluille. Voit tulostaa meluilmoituslomakkeen ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta. Täytä hakemus huolellisesti, lisää tarvittavat liitteet ja toimita ne ympäristöpalveluille. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu. Mikäli meluilmoitusta koskeva tapahtuma järjestetään useamman kunnan alueella, tulee ilmoitus toimittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen. Meluilmoitus tulee jättää 30 vrk ennen tapahtuman ajankohtaa.

Toimi näin

Tee melu- ja tärinäilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Kunta käsittelee ilmoituksen ja antaa tarpeelliset määräykset, joita ilmoituksen tekijän on noudatettava.

Voit ilmoittaa yhdellä melu- ja tärinäilmoituksella useampia tapahtumia.

Tulosta ilmoituslomake ympäristöhallinnon internet-sivuilta. Täytä se huolellisesti ja toimita tarvittavien liitteiden kanssa Kokkolan kaupungin ympäristöpalveluille.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä toiminnasta, johon on jo voimassa oleva ympäristölupa.

Yksityishenkilöiltä ei edellytetä ympäristöilmoituksia näiden omaan talouteen liittyvistä toimista.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään Kokkolan ympäristönsuojeluviranomaisen voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Jokaisen, jonka toiminta aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, tulee tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Erityisen häiritsevää melua tai tärinää voi syntyä esimerkiksi rakentamisesta, ulkoilmakonsertista, autourheilukilpailusta, louhinnasta, kivenmurskauksesta ja paalutuksesta. Ilmoitusvelvollisia ovat esimerkiksi rakentajat ja ulkoilmatapahtumien järjestäjät.

Haitan aiheuttajan tulee lisäksi etukäteen tiedottaa melusta tai tärinästä kaikille haitan vaikutuspiirissä oleville asukkaille, päiväkodeille ja kouluille, hoitolaitoksille ja muille mahdollisille kohteille.

Jos melua tai tärinää aiheuttava toiminta ulottuu usean kunnan alueelle, melu- ja tärinäilmoitus tulee tehdä ELY-keskukselle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 13.12.2021