suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

 • Lupa tai muu velvoite
 • 9 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Ammattimaisesta elintarvikealan toiminnasta pitää tehdä ilmoitus.

Ilmoitus tulee tehdä mistä tahansa sisä- tai ulkotilasta tai sen osasta, jossa myytäviä elintarvikkeita

 • säilytetään
 • kuljetetaan
 • kaupataan
 • tarjoillaan
 • käsitellään.

Ilmoitus tulee tehdä

 • elintarvikehuoneistosta kuten ravintolosta, kaupasta tai leipomosta
 • elintarvikkeiden kuljettamisesta
 • liikkuvasta elintarvikehuoneistosta kuten elintavikkeiden myyntiautosta
 • virtuaalihuoneistosta kuten elitarvikkeiden nettimyynnistä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä elintarvikkeiden alkutuotannosta. Jos taas elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, tulee huoneistolle hakea hyväksyntää laitokseksi.

Tee Kokkolan, Kruunupyyn, Kannuksen, Toholammin, Kaustisen, Vetelin, Perhon, Halsuan ja Lestijärven alueella sijaitsevasta elintarvikehuoneistostasi kirjallinen ilmoitus Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoitettavaa elintarvikehuoneistotoimintaa on myös ammattimainen elintarvikkeiden kuljettaminen, liikkuva elintarvikehuoneisto ja virtuaalihuoneisto. Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua.

Toimi näin

Tee ilmoitus Ruokaviraston sähköisessä ilppa-ilmoituspalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa tällöin ilmoitukseen

 • yrityksesi nimi ja yhteystiedot sekä kotikuntasi silloin, kun sinulla on liikkuva elintarvikehuoneisto tai virtuaalihuoneisto
 • yrityksesi Y-tunnus tai jos sitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • elintarvikehuoneistosi tai virtuaalihuoneistosi nimi ja yhteystiedot
 • elintarvikehuoneiston käyntiosoite ja kunta, jollei kyseessä ole liikkuva elintarvikehuoneisto
 • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
 • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
 • kuvaus omavalvonnasta.

Viranomainen ilmoittaa sinulle, kun se on tallentanut ilmoituksesi tiedot rekisteriinsä.

Tee ilmoitus lomakkeella ennen toiminnan aloittamista. Liitä elintarvikehuoneistoilmoitukseesi vähintään pohjapiirros. Ilmoituksen liitteineen voi lähettää postitse tai sähköpostitse taikka tuoda suoraan Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon toimistoon.

Toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta voi ilmoittaa lomakkeella tai sähköpostitse Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuoltoon. Keskeyttämistä tai lopettamista koskevien ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua, eikä toimija saa niiden käsittelystä erillistä todistusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarviketoiminta täyttää elintarvikelain vaatimukset. Elintarviketoiminta ei esimerikiksi saa aiheuttaa vaaraa terveydelle.

Toiminnan aloittamisen lisäksi toimijan tulee tehdä ilmoitus viranomaiselle, jos

 • toiminta muuttuu
 • toiminta keskeytyy
 • toiminta päättyy
 • toimija vaihtuu.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja toimii tilapäisesti Suomessa, ei toimijan tarvitse tehdä ilmoitusta Suomeen, jos se on ilmoittanut elintarviketoiminnasta jo kotimaassaan. Tilapäiseksi toiminnaksi katsotaan alle puolen vuoden toiminta vuodessa.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy Keski-Pohjanmaan ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän taksan mukaan.


Määräaika

Tee ilmoitus viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai mahdollisia muutoksia.

Käsittelyaika

Toiminnan voi aloittaa, vaikka ilmoituksen käsittely olisi kesken.

Todistus annetaan 14 vuorokauden sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta. Ilmoituksen puutteellisuus ja täydennyksen pyytäminen ilmoitukseen voi pidentää käsittelyaikaa.

Voimassaoloaika

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 23.8.2021