suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun hyvinvointialue

Ikäihmisten kotihoito

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoito tukee kotona asumista. Ikäihmisten kotihoidon palvelut aloitetaan määräaikaisella arviointijaksolla ja palveluiden avulla tuetaan ja parannetaan asiakkaan toimintakykyä niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista mahdollisimman omatoimisesti.

Asiakas voi saada tukea mm. toimintakyvyn ylläpitoon, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimiseen ja lääkehoitoon. Tukipalveluna järje ...

Toimi näin

Uudet asiakkaat ohjautuvat ikäihmisten kotihoitoon asiakasohjaajan palvelutarvearvion jälkeen.

Palvelutarvearvion tekevät Kainuun hyvinvointialueen asiakasohjaajat, jotka selvittävät yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa asiakkaan palvelutarpeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon palvelujen suunnittelussa ja myöntämisessä sekä asiakkaan palvelutarvetta arvioitaessa käytetään valtakunnallisia, luotettavia arviointimenetelmiä, kuten RAI sekä toimintakykyä kuvaavia mittareita. Kotihoidon palveluja myönnettäessä RAI-arvojen tulee olla korkeampia kuin seuraavissa osaalueissa on määritelty:

a) arjessa suoriutuminen, rajoitettu avuntarve päivittäisissä toiminnoissa; ADLH yli 1,

b) tarvitsee paljon apua kotiaskareiden suorittamisessa; IADL 12 tai yli,

c) kognition (muisti, aistit) lievä heikkeneminen; CPS≥2,

d) vähintään kohtalainen palveluntarve, MAPLe 5 vähintään 3.

Kokonaisarvioinnissa asiakkaat, joiden RAI-arvot ovat edellä mainittuja matalammat esimerkiksi

vähäinen palveluntarve, ohjataan mahdollisuuksien mukaan yksityisten palvelujen piiriin.

Käytössä olevien toimintakykymittareiden arvot ovat palveluita suunnitellessa suuntaa antavia eikä yksittäisen myöntämisperusteen täyttyminen määritä palveluun hyväksymistä, vaan lopullinen päätös tapahtuu aina laaja-alaisen kokonaisarvion pohjalta. Päätöksenteossa käytetään yksilökohtaista sosiaalihuoltolain mukaista harkintaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen ja edun niin edellyttäessä.

Asiakkaan palvelun tarvetta arvioitaessa huomioidaan, voidaanko asiakkaan palveluntarpeeseen vastata ensisijaisesti erilaisten apuvälineiden/teknologian avulla. Kotihoidon käynti voidaan toteuttaa myös kuvapuhelinpalveluna tai seurantasoittona puhelimitse.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut ja kotisairaanhoito. Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjessa suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota asiakas saa tilapäisesti kotonaan sairautensa hoitamiseksi. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä sekä asiakkaan tulot ja mahdollinen sotainvaliditeetti.

Palvelun toteuttaa

Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kainuun hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kainuun hyvinvointialue
Päivitetty: 17.1.2023