suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyvinkään kaupunki

Hoitajan palkkaaminen kotiin

  • Palvelu
  • Hyvinkää
  • Julkinen palvelu

Huoltaja voi palkata omaan kotiin työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Tällöin huoltaja toimii itse työnantajana etsimälleen hoitajalle.

Yksityisen hoidon tuella toimivan kotiin palkatun hoitajan tulee olla täysi-ikäinen. Huoltaja ja heidän palkkaamansa työntekijä sopivat kotikäynnin yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnasta vastaavan kanssa. Kotikäynnillä tarkastetaan tehty työsopimus sekä hoitajan rikosrekisteriote.

Huoltajat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Tällöin verovelvollinen saa osittain vähentää veroista kotona teetetyn työn kustannukset kotitalousvähennyksenä. Lisätietoja verotoimistosta.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelasta, pitää perheen olla ensin yhteydessä kotikuntaansa. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä vanhemmalle, joka voi käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Palveluohjauksesta saa neuvontaa varhaiskasvatuksen asioihin liittyen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Jos perhe palkkaa hoitajan, toimii perhe hoitajan työnantajana ja vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Myös tällöin on mahdollista saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaHyvinkään kaupunki
Alue Hyvinkää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyvinkään kaupunki
Päivitetty: 3.6.2020