suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Soite

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Se on itsenäisen elämän mahdollistava palvelu, jota myönnetään vammaispalvelulain mukaisesti vaikeavammaisille henkilöille. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammai ...

Toimi näin

Soitessa on käytössä Omaolo-palvelun sosiaalihuollon palveluarvio, jolla voi arvioida omaa tai läheisen oikeutta henkilökohtaiseen apuun.

Tausta ja lainsäädäntö

Henkilökohtainen apu tarkoittaa vammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella. Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun silloin, jos hän tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä tai toistuvasti:

  • suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan, työstään ja opiskelustaan,
  • voidakseen harrastaa ja osallistua yhteiskunnallisiin toimintoihin,
  • ylläpitääkseen sosiaalisia suhteita.

Henkilökohtaisen avun saamisen edellytyksenä on, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Vammaisen henkilön on siis itse ilmaistava, minkälaista apua hän tarvitsee. Tätä ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, vaan apua voi pyytää esimerkiksi läheisiltä.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelun toteuttaa

Soite

Palvelusta vastaa

Soite
Tekstistä vastaa: Soite
Päivitetty: 15.2.2024