suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Etuosto-oikeuden käyttö

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Kaupungilla on etuostolain mukainen etuosto-oikeus oman kaupungin alueella tehtyihin kiinteistökauppoihin, jotka palvelevat yhdyskuntarakentamista tai suojelu- ja virkistystarkoituksia.

Etuostolain määritelmän mukaisesti mm. sukulaiskaupat, lahjat ja pinta-alaltaan 5000 m2 tai sen alle olevat kaupat eivät kuulu etuostolain piiriin

Toimi näin

Kaupungin tulee käyttää etuosto-oikeuttaan kolmen kuukauden kuluessa kaupanteosta. Tämän jälkeen oikeus poistuu ja ostajalla on mahdollisuus saada saantonsa kirjatuksi (lainhuuto) maanmittaustoimistossa. Ostaja voi halutessaan pyytää erillisen maksullisen päätöksen siitä, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan. Tällöin asia valmistellaan seuraavaan mahdolliseen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseen päätettäväksi.

Asiaa voi tiedustella ja päätöstä pyytää Salon kaupungingeodeetilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupanvahvistajat toimittavat Salon kaupungin alueella tapahtuneista kiinteistöjen luovutuksista ilmoituksen sovittuun s-postiosoitteeseen kahden päivän sisällä luovutuskirjan allekirjoittamisesta. Saapuneista em. luovutukset pois lukien valmistellaan kuukausittain kokoontuvalle kaupunkisuunnittelulautakunnalle tiedoksi listauksena ja karttaesityksenä. Mikäli lautakunnassa tai sitä edeltävässä valmistelussa harkitaan etuosto-oikeuden käyttämistä jonkin kaupan osalta, niin asia valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi, joka on em. lainsäädännön mukaan toimivaltainen asiassa. Tällöin valmistelua tarkennetaan tarpeellisin osin mm. kaupungin suunnitelmien ja arvioitujen aikataulujen suhteen. Kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen on melko harvinaista.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 19.11.2019