suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Esiopetukseen ilmoittautuminen

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Lapset saavat esiopetusta arkipäivisin neljä tuntia päivässä. Esikoulussa syödään myös lounas.

Sipoossa esiopetusryhmiä on sekä päiväkodeissa, alakouluissa että erillisissä esiopetusyksiköissä. Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen. Täydentävästä varhai ...

Toimi näin

Esiopetukseen ilmoittautuminen Sipoossa kirjoilla oleville

Sipoossa kirjoilla oleville lapsille osoitetaan paikka velvoittavaan esiopetukseen. Lasten huoltajille lähetetään tieto ja päätös lapsen osoitteen mukaisesta ensisijaisesta esiopetuspaikasta ja ohjeet paikan vastaanottamiseksi. Huoltajat vahvistavat lapsensa esiopetuspaikan sähköisesti eDaisy-verkkopalvelussa.

Tämän yhteydessä huoltaja hakee myös mahdollista paikkaa täydentävästä varhaiskasvatuksesta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen Sipooseen muuttaville tai juuri muuttaneille

Jos lapsi ei ole ollut kirjoilla Sipoossa vuoden alussa, mutta haluaa aloittaa esiopetuksen Sipoossa, huoltaja voi ilmoittaa lapsensa esiopetukseen eDaisy-verkkopalvelussa.

Tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Palvelun toteuttaa

Sipoon kunta

Palvelusta vastaa

Sipoon kunta
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 14.1.2022