suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuortaneen kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Kuortane
  • Julkinen palvelu

Alue

Kuortane
Palvelun kieli: suomi

Lapsi voi tarvita tukea kehityksen eri osa-alueilla eri pituisia aikoja. Arjen toiminnoissa huomioidaan lapsen tuen tarpeet ja muokataan tomintatapoja sekä työmenetelmiä sen mukaan. Mikäli arjessa toteutettavat kehitystä ja oppimista tukevat käytännöt eivät riitä, voidaan lapsi ohjata eri asiantuntijoiden arviointeihin, mutta asioista keskustellaan aina ensin vanhempien/huoltajien kanssa. Kuortaneella myös varhaiskasvatus on siirtynyt kolmiportaisen tuen käyttöön. Niitä ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tuen tarve tarkistetaan aina vastaamaan lapsen tuen tarvetta. Kuortaneella erityistä tukea saavat lapset ovat inklusoituna normaaliryhmiin joissa on ryhmäavustaja/henkilökohtainen avustaja. Tuen toteutumisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO) yhdessä kasvatushenkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa.


Toimi näin

Lapsen mahdollinen tuen tarve selvitetään varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Työhön voi vanhempien ja henkilöstön lisäksi osallistua esim. psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jokaiselle varhaiskasvatuksen palveluihin tulevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma. Se laaditaan yhteistyössä hoitoyksikön henkilöstön ja vanhempien sekä mukaan kutsuttavien muiden erityistyöntekijöiden kesken. Ajankohta suunnitelman teolle sovitaan hoitoyksikössä yhteistyössä vanhempien kanssa heti hoitosuhteen alkaessa. Mikäli lapsella on jo valmiiksi diagnooseja tai lausuntoja koskien hänen terveydentilaansa, voi ne toimittaa päivähoitohaun yhteydessä varhaiskasvatussuunnitelman teon suunnittelua varten sekä tutustuttavaksi henkilöstölle.


Kenelle ja millä ehdoin

Kuortaneen varhaiskasvatuksessa lapsen tuen ja arvioinnin lähtökohtana on kasvatushenkilöstön ja huoltajien yhteiset havainnot. Tarvittaessa arvioinnin tueksi hankitaan lapsen tuen kannalta tarkoituksenmukainen asiantuntijan lausunto. Varhaisen puuttumisen tavoitteena on ennaltaehkäistä lapsen tuen tarpeen pitkittymistä ja lisäpulmien kehittymistä.

Palvelu on maksullinen.

Joissain tapauksissa erityisvarhaiskasvatus voi olla maksutonta.

Erityisvarhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuslain ja asetuksen mukaisina.


Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsenne tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii löytämään lapselle sopivan hoitopaikan.

Erityisvarhaiskasvatus voi olla eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Erityisvarhaiskasvatuksessa on usein mukana erityislastentarhanopettaja. Erityisvarhaiskasvatuksessa voidaan tehdä monialaista yhteistyötä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Kuortaneen kunta