suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaustisen kunta

Erityisvarhaiskasvatus

  • Palvelu
  • Kaustinen
  • Julkinen palvelu

Selvittämällä lapsen kasvun ja oppimisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain estetään vaikeuksien kasautuminen ja syveneminen. Lapsen vanhemmat ja lasta hoitava kasvatushenkilöstö arvioivat yhdessä tuen tarpeen. Lapsi voi tarvita tukea esimerkiksi seuraavien asioiden vuoksi

• fyysisen, sosiaalisen tai psyykkisen kehityksensä vuoksi,

• puheenkehityksen viivästyttyä,

• oppimisvalmiuksien omaksumisessa ennen koulunkäynnin aloittamista,

• sosiaalisiin valmiuksiin kaverisuhteissa,

• vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki mahdollistaa lapsen osallisuuden ja oman toiminnan. Ensisijaisesti tuki ja kuntoutus suunnitellaan lapselle lapsen omassa hoitoryhmässä toteutuvana toimintana. Joskus avuksi tarvitaan pienennystä ryhmäkokoon tai lisähenkilöstöä, kuten päiväkodin avustajaa. Tarvittaessa teemme yhteistyötä terapeuttien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kaustisella toimii kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Toimi näin

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Jos huoltajalla herää huoli lapsestaan, hän ottaa yhteyttä lasta hoitavaan henkilökuntaan. Lapsen tuen tarvetta pyritään kartoittamaan varhaiskasvatussuunnitelman laadinnan aikana. Työhön voivat osallistua vanhempien ja varhaiskasvatuksen opettajien lisäksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja, psykologit, puhe- tai toimintaterapeutit tai muut asiantuntijat lapsen tarpeesta riippuen.

Kenelle ja millä ehdoin

Erityisvarhaiskasvatus on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, jolla on erityistarpeita esimerkiksi esimerkiksi fyysiseen, psyykkiseen tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvissä alueissa tai vamman tai pitkäaikaissairauden vuoksi.

Mikäli erityistuentarve on tiedossa ennen varhaiskasvatuspaikkojen hakua, suositellaan huoltajia ottamaan yhteyttä kunnan varhaiskasvatukseen. Näin tuen saannin varmistuminen varhaiskasvatukseen osallistuttaessa varmistuu paremmin ja ilman viiveitä.

Lasten päivähoidon maksuissa noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisia taksoja.

Tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsesi tukemista voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, terveyskeskuspsykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaustisen kunta
Palvelusta vastaaKaustisen kunta
Alue Kaustinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaustisen kunta
Päivitetty: 3.3.2021