suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Avustajapalvelut ja apuvälineet perusopetuksen oppilaalle

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tavoitteena on oppilaan tukeminen koulun toimintaympäristössä ja oppimisessa.

Opettajat antavat maaliskuussa selvityksen avustajatarpeesta luokkansa oppilailla. Avustajatarve luokitellaan seuraavien kriteerien perusteella: 1) somaattiset ja psyykkiset sairaudet/vammat 2) oppilaan oma ja toisten turvallisuus 3) oppimisen ja koulunkäynnin tukitarpeet.

Nivelkohdissa esiopetuksesta alkuopetukseen tai alakoulusta yläkouluun yhteistyö korostuu ja vastuu avustajatarpeen ilmoittamisesta on esiopetuksella alakoulun suhteen ja alakoululla yläkoulun suhteen. Jos oppilas tarvitsee avustajaa tilapäisesti, rehtori vastaa avustajan järjestämisestä.

Pedagogisissa arvioissa ja selvityksissä tai niihin liittyvissä asiantuntijalausunnoissa tuodaan esille erityisten apuvälineiden tarve.

Rehtori vastaa tulkitsemispalvelujen hankkimisesta.

Toimi näin

Avustaja- ja apuvälinetarpeita voivat esittää oppilas, huoltaja, opetushenkilöstö, oppilashuollon henkilöstö ja eri terveydenhuollon tai vammaispalvelun asiantuntijat.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisella tai muusta syystä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus tulkitsemis- ja avustajapalveluihin maksutta. Tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit, tekniset laitteet, luokkahuonekalusteet sekä liikkumista helpottavat luiskat, kaiteet ja hissit koulurakennuksessa.

Koulu hoitaa käytännön järjestelyt.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJanakkalan kunta
Palvelusta vastaaJanakkalan kunta
Alue Janakkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 30.5.2021