suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Asemakaavoitukseen voit osallistua antamalla mielipiteesi kaavaprosessin aikana tai hakemalla asemakaavan laatimista tai asemakaavamuutosta voimassa olevaan kaavaan.

Toimi näin

Kaavaprosessissa on aloitus-, laatimis- ehdotus- ja hyväksymisvaihe. Jokaisessa vaiheessa kaupunki tiedottaa kaavan etenemisestä. Kaikilla alueen maanomistajilla ja kiinteistöjen haltijoilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaisilla, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen.

Asemakaavan laatimista tai asemakaavamuutosta voimassa olevaan kaavaan voi hakea maanomistaja tai haltija. Ennen hakemuksen tekemistä on hyvä keskustella kaupunkisuunnittelun kaavoittajien kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Asemakaavan laatimisesta peritään korvaus taksan mukaisesti. Yksityisen kiinteistönomistajan aloitteesta maata kaavoitettaessa laaditaan kaupungin ja maanomistajan välinen maankäyttösopimus.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 15.10.2021