suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raision kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Raisio
  • Julkinen palvelu

Asemakaava on alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laadittava suunnitelma. Asemakaava voi koskea kokonaista aluetta asuin-, työpaikka- ja virkistysalueineen tai joskus vain yhtä tonttia. Rakentaminen voi alkaa, kun kaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on saanut lainvoiman.

Raisiossa asemakaavoituksen käynnistämisestä tiedotetaan vuosittain julkaistavassa Kaavoituskatsauksessa. Kaavoituskatsaus on esillä kaupungin kotisivuilla sekä maankäyttöpalveluissa. Kaavoituksen alkuvaiheessa kaavahankkeesta laaditaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan mm. kaavahankkeen tavoitteista, kaavan vaikutusten arvioinnista sekä arvio aikataulusta. Kaavoituksen alkuvaiheessa kaupunki tiedottaa kaava-alueen maanomistajia, rajanaapureita, ja asukasyhdistyksiä kaavahankkeen käynnistämisestä. Kaikilla osallisilla on mahdollisuus seurata kaavan etenemistä internetistä tai kysymällä maankäyttöpalveluista.

Kaava asetetaan kaavaprosessin aikana julkisesti nähtäville vähintään kahdesti: osallistumis- ja arviointisuunnitelmana (OAS) yhdessä kaavaluonnoksen kanssa ja kaavaehdotuksena. Nähtävillä oloista kuulutetaan lehti-ilmoituksella sekä internetsivuilla. Nähtävillä olon aikana kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja muistutuksia kaavasta kuulutuksessa esitetyllä tavalla.

Toimi näin

Nähtäville asetettujen kaavojen kuulutukset ja kaava-aineistot näet Raision kaupungin internet-sivuilta. Kuulutus ja kaava-aineisto ovat nähtävillä myös kaupungintalolla teknisen keskuksen palvelupisteessä ja esillä pääkirjaston yhteispalvelupisteessä.

Vireillä oleviin kaavahankkeisiin voi myös tutustua kaupungin internet-sivuilla tai teknisen keskuksen maankäyttöpalveluissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaision kaupunki
Palvelusta vastaaRaision kaupunki
Alue Raisio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raision kaupunki
Päivitetty: 18.5.2020