suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kokkola
  • Julkinen palvelu

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Asemakaavoja suunnitellaan siten, että osallisilla, eli niillä, joita kaavoitus koskee, on mahdollisuus saada tietoa suunnittelusta ja osallistua siihen. Voit vaikuttaa kaavasuunnitelmiin eri tavoin kaavoituksen eri vaiheissa.

Toimi näin

Kun kaavasuunnittelu alkaa voi kaavahankkeeseen esittää mielipiteensä. Mielipiteen voi esittää kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaupunkisuunnnitteluun.

Kun kaavaluonnos on valmis ja laitetaan nähtäville, siitä voi nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä. Mielipiteen voi esittää kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä kaavasuunnittelijaan joko soittamalla, sähköpostitse, kirjeitse tai sopimalla tapaamisesta.

Kun lautakunta asettaa nähtäville kaavaehdotuksen, voi ehdotukseen nähtävilläoloaikana jättää muistutuksen kirjallisena tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon. Kaavatyöhön nähtävilläoloaikana jätettyyn muistutukseen saa vastineen kaupunkisuunnittelusta.

Kun kaava on hyväksytty, ei kaavan sisältöön voi vaikuttaa muuten kuin valittamalla hallinto-oikeuteen mahdollisesta virheestä kaavoitusprosessin aikana.

Kaavoitukseen liittyen järjestetään tarvittaessa myös keskustelutilaisuuksia, joihin osallistumalla voi vaikuttaa suunnitelmiin ja saada ajankohtaista tietoa suoraan asiantuntijoilta.

Seuraa kaavojen etenemistä kaupungin verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKokkolan kaupunki
Palvelusta vastaaKokkolan kaupunki
Alue Kokkola
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 7.10.2021