suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Apuvälinepalvelut

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden tarkoituksena on

• edistää henkilön kuntoutumista,

• tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa

• ehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä.

Apuvälineen voi saada henkilö, jolla on toimintakykyä heikentävä ja itsenäistä selviytymistä vaikeuttava lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä.

Apuvälineen ...

Toimi näin

Terveysasemien fysioterapian tai kuntoutuksen toimipisteistä saat liikkumista ja päivittäisiä toimintoja helpottavat perusapuvälineet, kuten hygienia- ja liikkumisen apuvälineet ja erilaiset tuet.

Siun soten apuvälinekeskuksesta saat Joensuun kantakaupungin alueen perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut, sekä erikoissairaanhoidon osalta lasten ja aikuisten erikoisapuvälineet, kuten sähköiset liikkumisen apuvälineet, kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineet ja raajaproteesit. Erikoissairaanhoidon apuvälineisiin liittyvään asiointiin tarvitset lääkärin tai julkisen sosiaali- tai terveydenhuollon kuntoutus- tai fysioterapiayksikön tai kuntoutuslaitoksen terveydenhuollon ammattihenkilön kirjallisen lähetteen.

Kun koet tarvitsevasi apuvälineen, ota yhteyttä Siun soten terveysaseman fysioterapian tai kuntoutuksen toimipisteeseen.

Pohjois-Karjalan keskussairaalasta saat

• hengityssairaiden apuvälineet keuhkoklinikan kautta

• näön apuvälineet silmäkeskuksen kautta

• kuulon apuvälineet korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikan kautta

• rintaproteesit kirurgian klinikan kautta

Kenelle ja millä ehdoin

Siun sotessa apuvälinepalvelut perustuvat alueelliseen palvelusuunnitelmaan ja saatavuusperustesuositukseen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueella.

Tausta ja lainsäädäntö

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen saaminen edellyttää alan asiantuntijan toteamaa apuvälineen tarvetta. Asiantuntija voi tapauksesta riippuen olla esimerkiksi lääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai kuntohoitaja. Apuvälineitä ovat muun muassa pyörätuolit, kävelykepit, suihkutuolit sekä näön, kuulon ja kommunikoinnin apuvälineet.

Apuvälineitä voi saada lyhytaikaisesti lainaan ilman asiantuntijan lausuntoa. Julkisesta terveydenhuollosta maksuttomasti lainattavia apuvälineitä ovat muun muassa kyynärsauvat, kävelykepit, rollaattorit, WC-korokkeet, sängynjalankorokkeet, pyörätuolit ja erilaiset kävelytelineet.

Palvelun toteuttaa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote

Palvelusta vastaa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote
Tekstistä vastaa: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote
Päivitetty: 22.12.2022