suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Suonenjoki
  • Julkinen palvelu

Suonenjoen kaupunginarkisto toimii kaupungin virastojen ja laitosten keskusarkistona. Kaupunginarkisto vastaa arkistossa säilytettävään aineistoon kohdistuvasta tietopalvelusta.

Tietopalvelupyynnöt ja asiakirjatilaukset pyydetään tekemään sähköisesti. Pyynnöt käsitellään noin viikon kuluessa. Asiakirjojen löytämiseksi on annettava riittävät tunnistetiedot sekä yhteystiedot vastauksen toimittamista ja laskutusta varten.

Tietopalveluista veloitamme erillisen hinnaston mukaisesti.

Sähköposti: kaupunginarkisto(at)suonenjoki.fi

Puhelin: 044-758 1554 (tai 044-758 1723)

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuonenjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSuonenjoen kaupunki
Alue Suonenjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 9.9.2019