suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Sipoon kunnan aineisto- ja tietopalveluun voi olla yhteydessä kunnan kirjaamon kautta. Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden. Suosituimmat asiakirjat ovat kunnanvaltuuston pöytäkirjat, yhdistysten asiakirjat sekä koulujen todistukset.

Sipoon kunnan päätearkisto sijaitsee Kuntalassa, sähköposti kirjaamo@sipoo.fi

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 30.1.2020