suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Janakkalan kunta

Aineisto- ja tietopalvelu

  • Palvelu
  • Janakkala
  • Julkinen palvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Kunnan arkistotoimi antaa neuvontaa myös kuntaliitoksissa lakkautettujen kuntien arkistojen käytössä. Aineisto- ja tietopalvelussa kunnan asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Janakkalan kunnan aineisto- ja tietopalvelun kautta voit pyytää kopioita tai tietoja asiakirjoista tai pyytää asiakirjoja nähtäväksesi.

Tuoreimpia valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistoja ja pöytäkirjoja voit tutkia verkko-osoitteessa http://janakkala.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Toimi näin

Voit pyytää asiakirjoja nähtäväksi sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai itse paikan päällä käyden. Toivomme, että teet asiakirjapyyntösi ensisijaisesti kirjallisesti.

Vierailusta paikan päällä on hyvä sopia etukäteen, jotta pyydetyt asiakirjat voidaan etsiä valmiiksi ja niiden tutkimista varten varata tilata.

Yksilöi asiakirjapyyntösi mahdollisimman tarkasti. Tarkka yksilöinti auttaa meitä selvittämään, mitä asiakirjoja pyyntösi koskee. Avustamme sinua tarvittaessa asiakirjojen yksilöinnissä diaarin tai muiden hakemistojen avulla.

Liitä asiakirjapyyntöösi yhteystietosi, jotta voimme pyytää tarkennuksia tai muita lisätietoja tarvittaessa.

Toimita asiakirjapyyntösi kirjaamoon, josta välitämme pyyntösi tarvittaessa edelleen eteenpäin oikealle toimialalle tai viranhaltijalle. Pysyvästi säilytettävät, yli 10 vuotta vanhat, asiakirjat löytyvät pääsääntöisesti kuntamme keskusarkistosta. Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen osalta pysyvästi säilytettävät asiakirjat löytyvät kuitenkin pääsääntöisesti rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen arkistosta.

Kun pyydät tietoa salassa pidettävistä asiakirjoista tai asiakirjoista, joista tietoa voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, sinun tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat kuten esimerkiksi todistaa henkilöllisyytesi.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin säädetä.

Asianosaisella eli hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee, on oikeus saada tieto myös salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta, joka on tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, ellei laissa toisin säädetä.

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista, ellei laissa toisin säädetä.

Palvelu on maksuton.

Asiakirja- ja tietopyynnöistä ei peritä maksua, kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti, asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi

tai kun sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään sähköpostitse

Tietopalveluhinnaston mukainen maksu peritään kuitenkin silloin, kun asiakirja- tai tietopyyntö ei ole yksilöitävissä ja tiedonhaku vaatii erityistoimenpiteitä.

Asiakirjatulosteista ja -kopioista peritään tietopalveluhinnaston mukainen maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJanakkalan kunta
Palvelusta vastaaJanakkalan kunta
Alue Janakkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Janakkalan kunta
Päivitetty: 15.12.2020