suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Opetushallitus

Aineenopettajan pätevyys

 • Ammattipätevyys
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Aineenopettaja opettaa yhtä tai useampaa oppiainetta peruskoulussa tai lukiossa.

Peruskoulu käsittää vuosiluokat 1–9, ja se on tarkoitettu 7–16-vuotiaille. Luokkien 7 - 9 opetus on pääosin aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat eri aineiden opettajat. Peruskoulussa kaikille opetettavia yhteisiä aineita ovat

 • äidinkieli ja kirjallisuus
 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • ympäristöoppi
 • terveystieto
 • uskonto tai elämänkatsomustieto
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • matematiikka
 • fysiikka
 • kemia
 • biologia
 • maantieto
 • liikunta
 • musiikki
 • kuvataide
 • käsityö
 • kotitalous

Lukiokoulutus on peruskoulun jälkeinen, vapaaehtoinen toisen asteen koulutus. Lukion oppimäärä sisältää

 • äidinkieltä ja kirjallisuutta
 • toista kotimaista kieltä ja vieraita kieliä
 • matematiikkaa ja luonnontieteellisiä opintoja
 • humanistisia ja yhteiskunnallisia opintoja
 • uskontoa tai elämänkatsomustietoa
 • liikuntaa ja muita taito- ja taideaineita
 • terveystietoa

Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, vähintään 60 tai vähintään 120 opintopisteen laajuiset opetettavien aineiden opinnot ja opettajan pedagogiset opinnot.

Toimi näin

 1. Täytä sähköinen hakulomake ohjeiden mukaan.
 2. Liitä hakemukseen asiakirjat.
 3. Lähetä hakemus.

Asiakirjavaatimukset

Lähetä hakemuksen liitteenä kopiot näistä asiakirjoista:

 • pätevyys- tai tutkintotodistus, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan ammattia
 • opintosuoritusote
 • kansalaisuuden todistava asiakirja, esimerkiksi ote väestötietojärjestelmästä tai passin henkilötietosivu
 • nimenmuutoksen osoittava asiakirja, jos nimesi on muuttunut.
 • Jos olet EU- tai ETA-maan kansalainen ja haet EU- tai ETA-maassa hankkimasi ammattipätevyyden tunnustamista, voit lähettää myös työtodistukset ja todistuksia elinikäisestä oppimisesta.

Käännösvaatimukset

Käännätä asiakirja suomen, ruotsin tai englannin kielelle, jos alkuperäisen asiakirjan kieli on muu kuin englanti, islanti, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska tai viro. Käännöksen voi laatia kyseisessä kieliparissa Suomessa auktorisoitu kääntäjä tai lähtömaassa virallinen kääntäjä. Myös asiakirjan antaneen tahon laatima käännös englannin kielelle hyväksytään.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos olet suorittanut aineenopettajan koulutuksen ulkomailla ja haluat pätevyyden aineenopettajaksi Suomessa, hae Opetushallitukselta päätöstä kelpoisuudesta. Päätöksentekoon voi vaikuttaa se, oletko suorittanut tutkinnon EU- tai ETA-maassa vai niiden ulkopuolella, sekä se, oletko EU- tai ETA-maan vai muun maan kansalainen. Opetushallituksen päätös antaa kelpoisuuden koulutuksen osalta. Aineenopettajan tehtäviin on myös kielitaitovaatimuksia.

Lisätietoa päätöksenteon kriteereistä saat Opetushallitukselta.

Palvelu on maksullinen.

Päätös maksaa 420 € - 664 €. Päätös maksaa 420 €, jos siinä annetaan kelpoisuus yhteen ammattiin tai tehtävään. Päätöksen hintaan lisätään jokaisesta lisäkelpoisuudesta 122 €, kuitenkin yhteensä enintään 244 €.


Käsittelyaika

Ammattipätevyyden tunnustamishakemusten käsittelyaika on enintään neljä kuukautta siitä, kun hakija on toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat. Muille hakemuksille ei ole lakiin perustuvaa määräaikaa. Keskimääräinen käsittelyaika on 2 - 3 kuukautta siitä, kun hakija on lähettänyt kaikki tarvittavat asiakirjat.

Tausta ja lainsäädäntö

Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta muun muassa opetustehtäviin, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja pelastusalan tehtäviin sekä tehtäviin, joihin vaaditaan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOpetushallitus
Palvelusta vastaaOpetushallitus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Opetushallitus
Päivitetty: 28.8.2020