suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Aikuislukiokoulutus

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Salon lukion aikuislinja tarjoaa Salon seutukunnan asukkaille väylän joustavaan, laadukkaaseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun.

Salon lukion aikuislinjalla on mahdollisuus suorittaa lukion kurssit ja saada lukion päättötodistus. Voit kirjoittaa ylioppilaaksi joko lukion oppimäärän ja ammatillisen tutkinnon pohjalta. Voit myös jatkaa kesken jääneitä opintojasi tai opiskella yksittäisiä aineita ja osallistua niissä ylioppilaskirjoituksiin. Opiskelu on joustavaa. Yksilölliset tarpeet ja tilanteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Aikuislinjan opetus järjestetään aikuisille tarkoitettujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Laadimme opiskelijoillemme joustavat henkilökohtaiset opintopolut. Koko lukion oppimäärää suorittavaksi ottaminen edellyttää pääsääntöisesti 18 vuoden ikää. Salon lukion aikuislinjalta ylioppilaaksi kirjoittanut voi hakeutua jatko-opintoihin samalla tavalla kuin päivälukioista kirjoittaneet ylioppilaat. Aikuislinjan opintojen on tarkoitus auttaa ja tukea sinua kohti tulevaisuuden tavoitteitasi ja unelmiasi.

Toimi näin

Lukion opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka on suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän. Opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta jolla katsotaan muutoin olevan riittävät edellytykset lukio-opinnoista suoriutumiseen.

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voidaan ottaa alle 18-vuotias hakija ainoastaan hakijaan liittyvästä erityisestä syystä. Näitä ovat sosiaaliset ja terveydelliset syyt, taloudellisista syistä johtuva opintojen aikainen työssä käyminen sekä opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisimman koulutuksen järjestäminen.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös sellainen henkilö, jonka tarkoituksena on ainoastaan yhden tai useamman lukion oppimäärään kuuluvan oppiaineen suorittaminen (aineopiskelu/Lukiolaki 629/1998).

Otamme uusia opiskelijoita lukuvuoden aikana jaksojen vaihteessa. Saat lisätietoja kansliasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Opetus on maksutonta. Oppikirjat opiskelija kustantaa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Aikuisille tarkoitettuun lukiokoulutukseen voivat osallistua aikuiset, jotka haluavat suorittaa lukion koko oppimäärän tai yksittäisten aineiden oppimääriä. Voit opiskella aikuislukiossa töiden ohella.

Voit myös suorittaa kesken jääneet lukio-opinnot loppuun tai korottaa aiemmin suoritettuja arvosanoja. Opiskelijan aiemmin hankkimat tiedot, taidot ja osaaminen otetaan huomioon, jos ne vastaavat opetussuunnitelman sisältöjä.

Koko lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus 88 opintopistettä.

Ylioppilastutkinnon suorittaminen tuottaa yleisen korkeakoulukelpoisuuden.

Lukiokoulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Opetusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja eräät muut toimijat, kuten kansanopistot.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 11.11.2021