suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Sipoon kunta järjestää vapaaehtoista aamu- ja iltapäivätoimintaa kaikille ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Oppilas, jolle on tehty erityistä tukea koskeva päätös, saa osallistua toimintaan kuudenteen luokkaan asti. Sipoo on sitoutunut järjestämään iltapäivätoimintaa kaikkina koulupäivinä vähintään kolme tuntia päivässä. Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin osallistujamääristä riippuen esim. klo 7.30-16.30 välisenä aikana.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, vapaaseen leikkiin, sisä- ja ulkopeleihin, läksyjen tekoon, askarteluun ja lepoon.

Toiminnassa painotetaan monipuolista kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on vapaaehtoista ja maksullista.

Lähes kaikissa Sipoon kouluissa aamu- ja iltapäivätoiminta ovat koulun omaa toimintaa. Sipoon kunta (Sivistysosasto) vastaa iltapäivätoimintaa koskevien lakien ja säännösten noudattamisesta. Rehtori vastaa koulussaan järjestettävästä toiminnasta.

Toimintamaksut

Sipoon kunnan sivistysvaliokunta päätti 9.3.2021, että 1.8.2021 alkaen asiakasmaksu on enintään 3 tuntia/päivä 100 euroa/kuukausi ja yli 3 tuntia/päivä 140 euroa kuukausi. Osallistumispäivien määrä ei vaikuta maksuun. Kunnan järjestämän aamutoiminnan hinta on 35 euroa/kuukausi.

Maksut koskevat lakisääteiseen toimintaan osallistuvia oppilaita (1. ja 2. vuosiluokkien oppilaat sekä erityisopetukseen otetut oppilaat).

Muun iltapäivätoiminnan osalta toiminnan järjestäjä määrittää maksut itse. Lisäksi maksut koskevat myös esikoululapsia, jotka osallistuvat aamu- ja iltapäivätoimintaan täydentävän päivähoidon sijaan.

Toimi näin

Hae lapsellesi paikkaa aamu- ja iltapäivätoiminnassa Wilmassa. Hakuaika seuraavalle lukuvuodelle on keväällä; 7.4.-30.4.2021.

Hakulomake löytyy Wilman etusivun yläreunassa olevan valikon (kolme viivaa) alta otsikolla ”Lomakkeet”. Huomioi, ettei lomaketta voi täyttää matkapuhelimen Wilma-sovelluksella.

Hakuajan ulkopuolella voit myös tiedostella paikkaa koulun koulusihteeriltä, joka antaa tarkemmat ohjeet hakumenettelyyn.

Lisätietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta saat koulun rehtorilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Toiminnan tarkoitus

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen yleisenä tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen lapselle ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille sekä tukea perheitä ja koulua niiden kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät lapsen valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon.

Toiminnan sisällöt

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on sisällöllisesti oma erityisluonteensa, jolle on ominaista toiminnan monipuolisuus, tarvelähtöisyys ja vapaaehtoisuus. Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä ja toteuttaja määrittelevät ja valitsevat toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt sekä mahdolliset painotukset. Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällölliset kokonaisuudet on määritetty Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteissa seuraavanlaisesti:

  1. eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus, 2. leikki ja vuorovaikutus, 3. liikunta ja ulkoilu, 4. ruokailu ja lepo, 5. kulttuuri ja perinteet, 6. kädentaidot ja askartelu, 7. kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu, 8. mediataidot, 9. arkiaskareet, 10. elinympäristö ja kestävä elämäntapa, 11. erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit.

Toiminta-aika

Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää pääsääntöisesti arkipäivisin noin klo 8:00–17:00 välisenä aikana. Toiminta-ajat ovat suuntaa antavia ja ne vaihtelevat jonkin verran toimipisteiden välillä. Tarkemmat tiedot toiminta-ajoista saa suoraan kouluilta. Aamutoimintaa ei järjestetä kaikilla kouluilla. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen toimintapäivinä, ei koulun loma-aikoina.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSipoon kunta
Palvelusta vastaaSipoon kunta
Alue Sipoo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 17.8.2021