suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Työllisyysrahasto

Työllisyysrahasto toimii osana suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää. Työllisyysrahasto määrää ja perii työttömyysvakuutusmaksut, joilla rahoitetaan esimerkiksi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Lisäksi Työllisyysrahasto tukee aikuisten ammatillista kehittymistä ja osaamisen uudistamista rahoittamalla ja myöntämällä aikuiskoulutusetuuksia ja ammattitutkintostipendejä.

Työllisyysrahasto määrää ja perii myös työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksut sekä toimii työsuhteen päättymisriita-asioissa vahingonkorvauksen ja työttömyysetuuksien yhteensovituksen asiantuntijana. Lisäksi rahasto opastaa ja neuvoo asiakkaitaan tehtäviinsä kuuluvissa asioissa sekä osallistuu toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseen.

Yhteystiedot

Käyntiosoite
Kansakoulukuja 1
00100 Helsinki

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 1098099-7

Puhelin
Vaihde
+358 968037380 
(pvm/mpm)

Puhelin
Työttömyysvakuutusmaksut
+358 757570500 
(pvm/mpm)

Puhelin
Aikuisopiskelijan etuudet
+358 757570505 
(pvm/mpm)

Verkkosivu
Työllisyysrahaston verkkosivut
www.tyollisyysrahasto.fi

Postiosoite
PL 191
00121 Helsinki