suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Rajavartiolaitos

Vaihtoehtoinen nimi Raja

Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viranomainen ja osa sisäministeriötä. Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on rauhallisten olojen säilyttäminen Suomen rajoilla. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta maastorajalla ja merialueella sekä henkilöliikenteen rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella. Toiminta on keskitetty Euroopan Unionin ulkorajalle Schengen-sopimuksen mukaisesti. Rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi Rajavartiolaitos tekee kansainvälistä yhteistyötä.

Rajavartiolaitos johtaa meripelastustoimintaa ja suorittaa tarvittaessa etsintöjä ja sairaankuljetuksia. Lisäksi tehtäviin kuuluu merialueen ja vesiliikenteen valvonta sekä meriympäristövahinkojen torjunta. Rajavartiolaitoksen käytössä on ajanmukainen kalusto öljy- ja kemikaalionnettomuuksien torjuntaan. Merialueella Rajavartiolaitos tekee yhteistyötä Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom), Puolustusvoimien ja ympäristöviranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitoksella on esitutkintavaltuudet tiettyihin laissa säädettyihin rikoksiin. Näitä ovat rajat ylittävään rikollisuuteen liittyvät rikokset, kuten laittoman maahantulon järjestäminen, ihmissalakuljetus ja ilhmiskauppa. Lisäksi Rajavartiolaitos tutkii muun muassa valtionrajarikoksia, ratti- ja vesiliikennejuopumuksia, väärennyksiä, kalastus- ja metsästysrikoksia sekä luonnonsuojelurikoksia. Rikostorjunnassa Rajavartiolaitos tekee yhteistyötä Poliisin ja Tullin kanssa. Käytännössä Rajavartiolaitos hoitaa osaltaan myös eräitä poliisitehtäviä ja vastaa tullivalvonnasta niillä rajanylityspaikoilla, joilla Tulli ei toimi.

Maanpuolustukseen Rajavartiolaitos osallistuu yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Käytännössä tämä tapahtuu rajavalvonnalla, joka on samalla alueellisen koskemattomuuden valvontaa, ja kouluttamalla asevelvollisia raja- ja erikoisrajajääkärikomppanioissa. Rajavartiolaitoksen varusmiesyksiköiden erikoisosaamista on tiedustelu- ja sissitoiminta.

Yhteystiedot

Sähköposti
kirjaamo
rajavartiolaitos@raja.fi

Käyntiosoite

Vilhonvuorenkatu 6

00500 Helsinki

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 0246003-5

Verkkolaskutiedot
Verkkolaskuosoite (OVT-tunnus):
003702460035
Välittäjätunnus:
E204503
Lisätieto:
OpusCapita Solutions Oy
Puhelin
vaihde
+358 295420000 
(pvm/mpm)

Verkkosivu
Rajavartiolaitos
www.raja.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Postiosoite

PL 3

00131 Helsinki