suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Organisaatio

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Vaihtoehtoinen nimi OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä. Ministeriön toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, koulutus, opintotuki, tiede, taide ja kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuorisotyö, kirjastot ja kirkollisasiat.

Ministeriö valmistelee lakeja, asetuksia ja päätöksiä sekä budjettivarojen käyttöön liittyvät asiat. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että käytettävissä on poliittisten päätösten tekemiseen tarvittava tieto. Ministeriö ohjaa myös hallinnonalansa toimintaa sekä edustaa Suomea EU:n toimielimissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Yhteystiedot

Sähköposti
kirjaamo@minedu.fi

Käyntiosoite

Meritullinkatu 10
00170 Helsinki

Käyntiosoite

Kirjaamo

Ritarikatu 2 b
00170 Helsinki

Käyntiosoite

Meritullinkatu 1
00170 Helsinki

Organisaation tunnistetiedot
Y-tunnus: 0245872-8

Puhelin
Vaihde
+358 29516001 
(pvm/mpm)

Postiosoite

PL 29
00023 Valtioneuvosto