suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä. Ministeriön toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, koulutus, opintotuki, tiede, taide ja kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuorisotyö, kirjastot ja kirkollisasiat.

Ministeriö valmistelee lakeja, asetuksia ja päätöksiä sekä budjettivarojen käyttöön liittyvät asiat. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että käytettävissä on poliittisten päätösten tekemiseen tarvittava tieto. Ministeriö ohjaa myös hallinnonalansa toimintaa sekä edustaa Suomea EU:n toimielimissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin