suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oikeuskanslerinvirasto

Organisaatio

Oikeuskansleri valvoo, että valtioneuvoston ja tasavallan presidentin sekä tuomioistuinten ja muiden viranomaisten toiminta noudattaa lakia. Oikeuskanslerilla on myös asianajajien, julkisten oikeusavustajien ja luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien valvontaan liittyviä tehtäviä. Oikeuskansleri toimii valtioneuvoston yhteydessä. Oikeuskanslerin ratkaistaviksi kuuluvat asiat valmistellaan oikeuskanslerinvirastossa. Lisäksi oikeuskanslerinvirasto toimii ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin