suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ulkoinen ilmoituskanava

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Ilmoituskanavan taustalla on Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiiviin perustuva ilmoittajansuojelulaki. Kyse on rikkeistä ja väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Rovaniemen kaupungilla on ilmoituksia varten sisäinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu kaupungin työntekijöille. Kanava on tarkoitettu työ- tai virkasuhteessa työskenteleville henkilöille sekä yksityisille amm ...

Toimi näin

Voit ilmoittaa rikkeistä tai väärinkäytöksistä menemällä oikeuskanslerinviraston verkkosivuille ja täyttämällä siellä sähköisen ilmoituslomakkeen.

Ohjeet ilmoituksen täyttämiseen löytyvät oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
 • liikenneturvallisuus
 • ympäristönsuojelu
 • säteily- ja ydinturvallisuus
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys
 • kuluttajansuoja
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä:

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta

Tausta ja lainsäädäntö

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

Palvelun toteuttaa

Rovaniemen kaupunki, Oikeuskanslerinvirasto

Muut vastuuorganisaatiot

Oikeuskanslerinvirasto

Palvelusta vastaa

Rovaniemen kaupunki
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 10.5.2023