suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Invalidiliitto ry

Organisaatio

Invalidiliittoon kuuluu 143 jäsenyhdistystä, joissa on noin 26 000 henkilöjäsentä.

Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Perusarvojamme ovat ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus, avoimuus ja uudistuminen. Tavoitteenamme on yhdenvertainen ja esteetön Suomi.

Vaikutamme aktiivisesti vammaisia ihmisiä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Yhdessä jäsenyhdistystemme kanssa tarjoamme myös neuvontaa ja tietoa, vertaistukea ja yhdessäoloa, koulutuksia ja seminaareja sekä liikuntaa ja urheilua.

Julkaisemme kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvää IT Invalidiliitto -lehteä, joka on 84-sivuinen jämäkkä tietopaketti jokaiselle liikuntavammaiselle, omaisille ja alan ammattilaisille.

Oppilaitosta ylläpitää Ammattiopisto Spesia Oy, jonka omistavat Invalidiliitto ry ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr. Bovallius on järjestänyt ammatillista koulutusta vuodesta 1905 alkaen ja Invalidiliitto vuodesta 1942.

Oy Mobility Finland Ab on Invalidiliiton kokonaan omistama hallinnollinen yhtiö, jonka tehtävänä on tuottaa liiton tytäryhtiöille yhteisiä palveluja kuten tietojärjestelmiä ja kirjanpitoa. Mobility Finlandin tytäryhtiöitä ovat Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Validia Asuminen), Invalidiliiton Kuntoutus Oy (Validia Kuntoutus), Lapin Kuntoutus Oy sekä kannatustuotteita markkinoiva Invatieto Oy.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin