suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Mitä teen?

Omaishoitajana läheiselle

Näin haet palveluita ja tukia

Miten haen omaishoidon tukea?

Hae omaishoidon tukea hoidettavan hyvinvointialueelta lomakkeella tai sähköisesti.  Voit pyytää tarvittaessa apua hakemuksen täyttämiseen hyvinvointialueesi sosiaalihuollosta.  Jos hoidettavasi asuu Helsingissä, hae tukea Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimelta.

Hakemuslomake on erilainen eri hyvinvointialueilla. Joillakin hyvinvointialueilla lomake toimitetaan eri paikkaan sen mukaan, onko hoidettava alaikäinen, 18–65-vuotias vai yli 65-vuotias. Hakemuksen käsittely voi kuulua hyvinvointialueella esimerkiksi vammaispalveluiden tai ikäihmisten palveluiden piiriin.

Hyvinvointialueen on päätettävä omaishoidon tuesta kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen toimittamisesta, ellei sen käsittely vaadi tavanomaista pidempää aikaa.

Päivitetty: 1.6.2023

Miten haen Kelan tukia?

Hyvinvointialueen palvelujen lisäksi voitte hakea myös Kelan myöntämiä tukia. Kun haette tukea ja lähetätte liitteet verkossa, hakemuksen käsittely on nopeampaa.  

Vaikka et olisi tehnyt omaishoitosopimusta hyvinvointialueen kanssa, voit silti olla oikeutettu tukiin. Tarkista asia Kelasta. 

Päivitetty: 29.12.2022

Saanko tukea lapsen hoitoon?

Jos hoidat kotona pitkäaikaissairasta tai vammaista lastasi, voit olla oikeutettu omaishoidon tukeen. Lisäksi voit hakea muita taloudellisia tukia toimeentulosi turvaamiseksi. Ota yhteyttä Kelaan tai  oman hyvinvointialueesi sosiaalihuoltoon selvittääksesi, mitä tukia sinun on mahdollista saada ja millä edellytyksillä.  

Päivitetty: 29.12.2022

Kuinka palkataan omaishoitajan sijainen?

Hyvinvointialueen on järjestettävä läheisesi hoito vapaasi aikana. Yksi vaihtoehto on palkata sijaishoitaja, joka on perheelle usein entuudestaan tuttu, esimerkiksi sukulainen tai tuttava. 

Hyvinvointialue tekee sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa sijaishoitaja sitoutuu huolehtimaan läheisesi hoidosta sinun vapaasi tai muun tilapäisen poissaolosi aikana.

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan esimerkiksi seuraavista asioista:  

  • sijaishoitajalle maksettavan hoitopalkkion määrästä ja maksutavasta 
  • sijaishoitajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tarvittaessa 
  • toimeksiantosopimuksen voimassaolosta 
  • tarvittaessa muista sijaishoitoa koskevista seikoista. 
Päivitetty: 29.12.2022

Mitä kuluja voi vähentää verotuksessa?

Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja voi vähentää verotuksessa tiettyjä kuluja ilman omavastuuosuutta. Vähennyskelpoisuutta arvioidaan sen perusteella, millaisista ja kenelle kuuluvista kuluista on kyse. 

Verotuksessa tehtäviä vähennyksiä voivat ovat esimerkiksi: 

  • matkakuluvähennys 
  • työhuonevähennys 
  • vähennys hoidosta aiheutuneista kustannuksista 
  • veronmaksukyvyn alentumisvähennys 
  • kotitalousvähennys. 

Voit myös ostaa tietyin edellytyksin yksityisiä sosiaalipalveluja ilman arvonlisäveroa. Löydät asiasta tarkempaa tietoa esimerkiksi Verohallinnon Sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotus -sivultaAvautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 1.6.2023