suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Miten toimin

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Milloin lapsi tarvitsee edunvalvojan?

Mitä lapsen edunvalvonta tarkoittaa?

Huoltajana olet lapsesi syntymästä asti myös hänen edunvalvojansa. Olet edunvalvoja, kunnes lapsesi täyttää 18 vuotta. 

Jos lapsen edunvalvonta rekisteröidään, sinulle huoltajana tulee velvoitteita edunvalvojana. Edunvalvonnan rekisteröinti tarkoittaa, että sinun pitää vuosittain raportoida, miten hoidat lapsesi omaisuutta. Edunvalvonnan rekisteröi Digi- ja väestötietovirasto.

Digi- ja väestötietovirasto valvoo lasten edunvalvojia, jotta lasten etu voidaan turvata ja estää väärinkäytökset.

Edunvalvojana toimimisesta ei saa palkkiota.

Päivitetty: 14.1.2022

Milloin lapsen edunvalvonta rekisteröidään?

Huoltajana sinun pitää ilmoittaa tiedot lapsen omaisuudesta Digi- ja väestötietovirastolle, jos

  • lapsesi omaisuus nousee yli 20 000 euron. Jos lapsen omaisuudesta on velkaa, velkoja ei vähennetä summasta.
  • lapsesi on kuolinpesän osakas tai
  • Digi- ja väestötietovirasto pyytää sinulta selvitystä lapsesi varallisuudesta.

Edunvalvonta rekisteröidään aina, jos lapsen omaisuus on yli 20 000 euroa. Muissa tapauksissa päätös tehdään tapauskohtaisesti. Lapsen omaisuus voi muodostua esimerkiksi kiinteistöistä, kuolinpesän osakkuudesta, sijoitustuotoista tai lahjoista. 

Päivitetty: 14.1.2022

Kuka on edunvalvoja, jos lapsella on useita huoltajia?

Jos lapsella on useita huoltajia, kaikki huoltajat ovat lapsen edunvalvojia. Huoltajien pitää yhdessä hoitaa edunvalvojan tehtäviä riippumatta siitä, kenen luona lapsi asuu.

Huoltajien pitää yhdessä esimerkiksi allekirjoittaa Digi- ja väestötietovirastoon toimitettavat asiakirjat. Huoltajien pitää päättää yhdessä merkittävistä hankinnoista tai omaisuuden myynnistä.

Huoltajat voivat kuitenkin valtakirjan avulla antaa toiselle huoltajalle valtuudet hoitaa edunvalvojan tehtäviä tai päättää lapsen omaisuudesta. Vastuu on kuitenkin aina yhteinen.

Päivitetty: 14.1.2022

Mitä tietoja minun pitää toimittaa ja minne?

Ilmoita lapsen omaisuudesta omaisuusluettelolla.

Toimita omaisuusluettelo liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon, jos: 

  • lapsesi omaisuuden arvo nousee yli 20 000 euron
  • Digi- ja väestötietovirasto pyytää selvitystä lapsesi omaisuudesta.

Kirjaa omaisuusluetteloon tiedot lapsesi omaisuudesta ja mahdollisista veloista. Tutustu omaisuusluettelon ohjeeseen Alaikäisen edunvalvonta -sivulla (Digi- ja väestötietovirasto)Avautuu uuteen ikkunaan..

Päivitetty: 4.2.2022

Ilmoita lapsen omaisuudesta omaisuusluettelolla

Toimita omaisuusluettelo liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.

Kirjaa omaisuusluetteloon tiedot lapsesi omaisuudesta ja mahdollisista veloista. Tutustu omaisuusluettelon ohjeeseen Alaikäisen edunvalvonta -sivulla (Digi- ja väestötietovirasto)Avautuu uuteen ikkunaan..

Päivitetty: 9.2.2022

Missä tilanteissa tarvitsen sijaisen?

Jos olet lapsesi kanssa saman kuolinpesän osakas, saatat olla esteellinen edustamaan lastasi. Olet esteellinen, jos voi muodostua eturistiriitatilanne esimerkiksi vainajan pesänselvityksen tai perinnönjaon vuoksi. 

Jos olet esteellinen, tarvitset itsellesi sijaisen. Sijainen hoitaa vain niitä tehtäviä, joissa olet itse esteellinen. Kaikki edunvalvojan tehtävät eivät siis siirry sijaiselle.

Voit itse hakea sijaisen määräämistä Digi- ja väestötietovirastolta tai käräjäoikeudelta. 

Sijaisena voi toimia yleinen edunvalvoja tai muu läheinen:

  • Jos läheinen toimii sijaisenasi, varmista, ettei myös hän ole esteellinen. Muista myös pyytää hänen suostumuksensa tehtävään. 
  • Yleinen edunvalvoja on tavallisesti valtion virkamies, joka toimii edunvalvontatoimistoissa. 
Päivitetty: 14.1.2022

Mistä voin kysyä apua edunvalvonnan tehtäviin?

Digi- ja väestötietovirasto ohjaa sinua edunvalvojan tehtävässä. Voit kysyä virastolta apua esimerkiksi omaisuusluettelon täyttämiseen tai lisätietoa edunvalvonnasta.

Jos olet epävarma, miten sinun tulee toimia, kysy aina etukäteen apua. Näin vältyt virheiltä ja lisätyöltä. Tutustu huolellisesti myös tähän oppaaseen ja Digi- ja väestötietoviraston sivuihin.

Päivitetty: 18.1.2022

Mistä tiedän, koska velvollisuuteni edunvalvojana alkaa?

Saat Digi- ja väestötietovirastolta viestin päätöksestä, kun edunvalvontasi on merkitty holhousasioiden rekisteriin. 

Digi- ja väestötietovirasto kuulee aina huoltajia ennen päätöksen tekemistä. Virasto tekee päätöksen edunvalvonnan rekisteröinnistä sen jälkeen, kun se on kuullut huoltajia ja olet toimittanut omaisuusluettelon liitteineen virastoon.

Päivitetty: 14.1.2022

Läheisen kuolemaan liittyvien asioiden hoitaminen

Jos läheisesi on kuollut, sinulla voi olla monia käytännön asioita hoidettavanasi. Tutustu Läheisen kuolema -oppaaseen. Oppaassa on lueteltu tehtävät, jotka pitää hoitaa.  

Oppaasta löydät esimerkiksi tietoa ja toimintaohjeita tilanteeseen, jossa alaikäisen toinen vanhemmista on menehtynyt. Tutustu mitä eläkkeitä ja etuuksia lapsellesi kuuluu.

Päivitetty: 17.5.2023

Vertaistuki

Jos läheisesi on menehtynyt, suruun on saatavilla tukea monessa eri muodossa. Keskustelu saman kokeneiden kanssa tai ammattiapu auttaa eteenpäin.

Lapsille ja nuorille on tarjolla muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten apua menetyksen käsittelyyn. Soita sosiaali- ja terveyskeskukseen ja pyydä neuvoa. Myös hyvinvointialueen perhetyö ja koulujen kuraattorit voivat olla avuksi.

Päivitetty: 18.4.2023

Oletko tyytyväinen tämän sivun sisältöön?

Muistilista