suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Miten toimin

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Mitä edunvalvontavaltakirjaan pitää kirjoittaa?

Edunvalvontavaltuutuksen sisältö kirjoitetaan edunvalvontavaltakirjaan. Tällä sivulla käydään läpi, mitä asioita edunvalvontavaltakirjaan yleisimmissä tilanteissa pitää kirjoittaa. Jos arvelet kaipaavasi apua, käänny asiantuntijan puoleen.

Edunvalvontavaltakirjan tekemistä varten ei ole olemassa yhtä valmista mallipohjaa, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin. Esimerkkiteksti-valikoista löydät mallitekstejä, joiden avulla voit kirjoittaa edunvalvontavaltakirjaan omaan tilanteeseesi sopivan tekstin. Huomioithan, että esimerkkitekstit eivät sellaisenaan sovi kaikkiin tilanteisiin.

Alla on mainittu edunvalvontavaltakirjan pakolliset kohdat sekä joitakin yleisiä vapaaehtoisia lisäyksiä. Pakollisiin kohtiin voit tutustua myös Digi- ja väestötietoviraston sivuillaAvautuu uuteen ikkunaan..

Voit kirjoittaa asiat edunvalvontavaltakirjaan tällä sivulla esitetyssä järjestyksessä.

Päivitetty: 5.5.2023

1. Merkitse alkuun valtuuttajan ja valtuutettujen tiedot

Otsikoi ensin valtakirja edunvalvontavaltakirjaksi. Kirjoita edunvalvontavaltakirjaan ensimmäiseksi valtuuttajan tiedot eli omat tietosi. Mainitse sen jälkeen edunvalvontavaltuutetun tiedot. Kirjoita edunvalvontavaltakirjaan myös mahdollisten varavaltuutettujen ja toissijaisten valtuutettujen tiedot. Mainitse kaikilta nimi, syntymäaika ja osoite.

Lue, mitä tarkoitetaan edunvalvontavaltuutetulla, varavaltuutetulla ja toissijaisella valtuutetulla.

Päivitetty: 5.5.2023

2. Kerro, mitä taloudellisia asioitasi edunvalvontavaltuutettu saa hoitaa

Voit antaa edunvalvontavaltuutetulle oikeuden hoitaa kaikkia taloudellisia asioitasi tai valtuuttaa hänet hoitamaan vain tiettyjä asioita. Taloudellisilla asioilla tarkoitetaan esimerkiksi pankki- ja vakuutusasioita sekä omaisuuden myymistä ja ostamista.

Edunvalvontavaltuutetulla ei automaattisesti ole oikeutta hoitaa kiinteistöasioitasi tai antaa puolestasi lahjoja, ellet mainitse niitä edunvalvontavaltakirjassa erikseen.

Päivitetty: 5.5.2023

3. Kerro, mitä hoitoosi ja asumiseesi liittyviä asioita edunvalvontavaltuutettu saa hoitaa

Voit ottaa edunvalvontavaltakirjassa kantaa myös siihen, saako edunvalvontavaltuutettu hoitaa henkilöäsi koskevia asioita. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi hoitoosi ja asumiseesi liittyviä asioita. Edunvalvontavaltuutettu saa edustaa sinua tällaisissa asioissa vain silloin, kun et itse kykene ymmärtämään asian merkitystä. Voit antaa edunvalvontavaltuutetulle oikeuden hoitaa kaikkia henkilöäsi koskevia asioita tai valtuuttaa hänet hoitamaan vain tiettyjä asioita.

Päivitetty: 5.5.2023

4. Lisää voimaantuloehto

Kirjoita edunvalvontavaltakirjaan määräys siitä, että se tulee voimaan, jos et enää sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistasi.

Jos tämä kohta puuttuu valtakirjastasi, se ei ole pätevä edunvalvontavaltakirja.

Päivitetty: 5.5.2023

5. Kerro, mihin tilanteisiin tarvitset toissijaista valtuutettua ja varavaltuutettua

Nimeä toissijainen valtuutettu ja varavaltuutettu. Mieti, mihin tilanteisiin tarvitset heitä ja valitse henkilöt sen mukaan:

  • Toissijainen valtuutettu voi alkaa hoitaa asioitasi, jos varsinainen valtuutettu ei otakaan tehtävää vastaan tai ei pysty hoitamaan tehtävää pysyvän esteen takia.
  • Varavaltuutettu voi hoitaa asioitasi, jos varsinainen edunvalvontavaltuutettu ei pysty hoitamaan tehtävää tilapäisen esteen takia, (esimerkiksi sairauden takia). Varavaltuutettu voi hoitaa myös sellaisia asioita, joissa varsinainen edunvalvontavaltuutettu on esteellinen. Tällainen esteellisyystilanne voi olla esimerkiksi silloin, jos edunvalvontavaltuutettu on perheenjäsenesi ja hän haluaisi myydä asuntosi toiselle perheenjäsenellesi. Tästä syystä ainakin yhden varavaltuutetun kannattaa olla perheen ulkopuolinen henkilö.

Voit nimetä monta toissijaista valtuutettua ja varavaltuutettua. Voit kuitenkin tehdä edunvalvontavaltakirjan, vaikka et pystyisi nimeämään toissijaista valtuutettua ja varavaltuutettua.

Lue lisää esteellisyydestä ja valtuutettujen tehtävistä Digi- ja väestötietoviraston sivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 5.5.2023

6. Päätä, kuka saa nähdä tietojasi

Mieti, saako edunvalvontavaltuutettu antaa tietoja muille. Edunvalvontavaltuutetulla on salassapitovelvollisuus sellaisista asioista, joita hän saa tietää sinusta tehtävänsä perusteella. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei hän saa kertoa sinuun liittyvistä asioista edes muille läheisillesi. Jos haluat, että läheisilläsi on oikeus saada tietoa asioistasi, sinun pitää mainita tästä erikseen edunvalvontavaltakirjassa.

Pohdi myös, mitä tietoja edunvalvontavaltuutetulla on oikeus saada. Edunvalvontavaltuutetullakaan ei ole oikeutta saada aina tietoa henkilöäsi koskevista asioista eli esimerkiksi terveyteen liittyvistä asioistasi. Hän saa niistä tietoa vain silloin, kun et itse kykene ymmärtämään asioiden merkitystä. Voit kuitenkin määrätä edunvalvontavaltakirjassasi, että edunvalvontavaltuutetulla on aina oikeus saada sinua koskevia tietoja.

Päivitetty: 5.5.2023

7. Päätä, miten edunvalvontavaltuutetun toimintaa valvotaan

Jos olet valtuuttanut edunvalvontavaltuutetun hoitamaan taloudellisia asioitasi, hänen pitää toimittaa tehtävänsä alussa luettelo omaisuudestasi Digi- ja väestötietovirastoon. Jos haluat, että Digi- tai väestötietovirasto tai jokin muu taho valvoo muuten edunvalvontavaltuutetun toimintaa, sinun pitää erikseen kertoa tästä edunvalvontavaltakirjassa.

Kun edunvalvontavaltuutetun tehtävä päättyy, hänen täytyy antaa päätöstili sille taholle, joka jatkossa hoitaa valtuuttajan omaisuutta. Edunvalvontavaltuutettu merkitsee päätöstiliin muun muassa valtuuttajan varat, velat ja tilitapahtumat. Jos haluat, voit kuitenkin vapauttaa edunvalvontavaltuutetun tästä velvollisuudesta. Kirjoita tässä tapauksessa edunvalvontavaltakirjaan, ettei edunvalvontavaltuutetun tarvitse tehdä päätöstiliä.

Lue lisää valtuutetun toiminnan valvomisesta Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 5.5.2023

8. Allekirjoita edunvalvontavaltakirja yhdessä todistajien kanssa

Kirjoita edunvalvontavaltakirjan loppuun vielä paikka, päiväys ja allekirjoituksesi.

Valtakirjassa pitää olla myös kahden esteettömän todistajan allekirjoitus. Esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sinun tai valtuutetun puoliso tai lähisukulainen ei saa olla todistajana. Huomioi, että edunvalvontavaltakirja ei ole pätevä, jos todistajat ovat esteellisiä.

Molempien todistajien pitää olla samaan aikaan paikalla, kun allekirjoitatte edunvalvontavaltakirjan. Sinun ei tarvitse kertoa todistajille valtakirjan sisältöä. Riittää, että he tietävät, mistä asiakirjasta on kyse.

Löydät lisää tietoa esteellisyydestä Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan.

Päivitetty: 5.5.2023

Vinkki: Voit antaa edunvalvontavaltuutetulle lisäksi toimintaohjeita

Voit halutessasi täydentää edunvalvontavaltakirjaasi vapaamuotoisilla toimiohjeilla. Niillä voit kertoa edunvalvontavaltuutetulle tarkemmin, miten haluat, että asioitasi hoidetaan. Toimiohjeet voivat liittyä esimerkiksi omaisuutesi myymiseen tai varojesi käyttämiseen. Voit esimerkiksi määrätä toimiohjeissa vähimmäishinnan, jolla edunvalvontavaltuutettu saa myydä autosi.

Koska edunvalvontavaltuutetun täytyy noudattaa toimiohjeita, ne kannattaa kirjoittaa omaan erilliseen asiakirjaan.

Päivitetty: 5.5.2023