suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tietojen kerääminen työntekijöistä

Työnantaja saa käsitellä vain työsuhteen kannalta välttämättömiä henkilötietojasi. Työnantaja ei voi poiketa periaatteesta edes sinun suostumuksellasi.

Saako työnantajani kerätä minusta tietoja ilman lupaani?

Työnantajasi on kerättävä sinua koskevat tiedot ensisijaisesti sinulta itseltäsi. Jos työnantaja hankkii henkilötietojasi muualta, hänen on saatava sinulta suostumus tietojesi keräämiseen.
 
Työnantajallasi on oikeus käsitellä terveydentilaasi koskevia tietoja, jos se on tarpeen palkan maksamiseksi sairausajaltasi, poissaolosi perusteen selvittämiseksi tai sinun pyynnöstäsi työkykysi osoittamiseksi. Terveydentilatiedot on kerättävä sinulta tai kirjallisella suostumuksellasi muualta.

Miten terveydentilaani koskevia tietoja tulee käsitellä?

Terveydentilaa koskevat tiedot on säilytettävä erillään muista työnantajan keräämistä tiedoista. Terveydentilatietoja saavat käsitellä vain työnantajan erikseen nimeämät henkilöt, jotka tarvitsevat niitä hoitaakseen työnsä.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 11.12.2018