suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tasapuolinen kohtelu työpaikalla

Työnantajan on lain mukaan kohdeltava työntekijöitään tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti. Syrjintäkielto ulottuu myös työnhakijoihin.

Mitä syrjintä työelämässä tarkoittaa?

Työnantaja ei saa asettaa työntekijää perusteettomasti muita epäedullisempaan asemaan. Sinua ei saa syrjiä esimerkiksi seuraavien asioiden perusteella: 

  • sukupuoli
  • seksuaalinen suuntautuminen
  • perhesuhteet
  • terveydentila tai vammaisuus
  • kansalaisuus tai etninen tausta
  • kieli
  • uskonto
  • mielipiteet
  • ammattiyhdistystoiminta
  • poliittinen toiminta.

Myös uhkaavan ilmapiirin luominen tai syrjintään kehottaminen ovat syrjintää.

Mitä teen, jos minua kiusataan tai syrjitään työpaikalla?

Ilmoita kiusaamisesta heti työnantajalle. Lain mukaan työnantajan täytyy puuttua kiusaamiseen mahdollisimman nopeasti.

Kerro kiusaajalle, että hänen tekonsa tai puheensa tuntuvat sinusta pahalta. Pyydä häntä lopettamaan kiusaaminen. 

Jos et uskalla puhua kiusaajalle tai puhe ei auta, esimiehesi, työpaikan luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu tai oma ammattiliittosi voivat auttaa sinua. Voit pyytää apua myös työterveyshuollosta tai työsuojeluviranomaiselta.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 27.10.2022