suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Oikeus työterveyshuoltoon

Työnantajan on järjestettävä työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. 

Ennalta ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta. Ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon voi kuulua työhöntulotarkastus ja määräaikaistarkastuksia. Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa tehtävissä tehdään myös lakisääteisiä terveystarkastuksia.

Työterveyshuolto voidaan järjestää työpaikan omalla työterveysasemalla tai palvelut voidaan ostaa yksityiseltä tai kunnalliselta palvelun tuottajalta.

Työterveyshuolto selvittää työpaikan terveysvaarat, tekee terveystarkastuksia, tiedottaa henkilöstölle ja työnantajalle työn aiheuttamista terveysriskeistä sekä tekee toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Työterveyshuolto voi kattaa myös sairaudenhoidon.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 9.4.2018