suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Pitkän sairausloman määräytyminen

Jos sairastut lyhytaikaisesti eli arvioit olevasi työkyvytön muutaman päivän ajan, ilmoita asiasta heti työnantajallesi. Työnantajien käytännöt vaihtelevat: osalle työnantajista riittää oma ilmoitus, osa edellyttää hoitajan tai lääkärin antaman todistuksen esittämistä jokaisesta sairauspoissaolopäivästä.

Vakavan tai pitkäaikaista työkyvyttömyyttä aiheuttavan sairastumisen toteaa työterveyslääkäri, erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri tai yksityinen lääkäri. Hoidon lisäksi hän antaa sinulle arvion työkyvystäsi ja kirjoittaa sen mukaisen lääkärintodistuksen tai -lausunnon. A-todistuksella voi hakea sairauslomaa enintään 60 arkipäiväksi, B-lausunnolla enintään 300 päiväksi. B-lausunnon perusteella haetaan myös osa- ja kokotyökyvyttömyyseläkettä määräajaksi tai toistaiseksi sekä kuntoutusta.

Jos olet työntekijä ja työkyvyttömyytesi uhkaa pitkittyä yli 90 arkipäivän, tarvitset lisäksi 90 päivän lausunnon. Se on lääkärin arvio jäljellä olevasta työkyvystäsi ja mahdollisuuksistasi jatkaa työssä.

Jos sairastumisesi johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista, lääkäri kirjoittaa sinulle E-lausunnon. Jonkin aikaa kestävästä tai pysyvästä työkyvyttömyydestä voidaan maksaa tapaturmaeläkettäAvautuu uuteen ikkunaan..

Lääkärinlausunto ei tuota sinulle automaattisesti oikeutta Kelan myöntämään sairauspäivärahaan. Sairauspäivärahassa työntekijän omavastuuaika on 1+9 päivää. 

Kela voi hylätä sairauspäivärahahakemuksen esimerkiksi silloin, jos

  • sairaus, vika tai vamma ei ole niin vaikea-asteinen, että sen voidaan katsoa estävän työntekoa
  • lääkärin aiemmin toteama sairaus tai vamma ei enää aiheuta työkyvyttömyyttä
  • terveydentilastasi ei ole saatu riittävää selvitystä
  • et anna Kelalle sen pyytämiä lisätietoja.

Jos Kela hylkää hakemuksesi, sinulla on oikeus keskustella lääkärisi kanssa uudestaan ja täydentää hakemustasi. Voit valittaa annetusta päätöksestä.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 26.7.2022