suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Läheisen kuolema

Vainajan läheisillä on surun ohella käytännön tehtäviä suoritettavana. Ensin on järjestettävä hautaus. Ensisijaisesti vastuussa järjestelyistä on se henkilö, jota vainaja tehtävään toivoi. Muussa tapauksessa hautausjärjestelyistä voi huolehtia avio- tai avopuoliso, perillinen tai muu läheinen. Evankelisluterilaisten seurakuntien hautausmailta saavat hautapaikan seurakunnan jäsenten lisäksi myös kirkkoon kuulumattomat. 

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta on pidettävä perunkirjoitus. Perunkirjoituksen järjestäjä riippuu tilanteesta. Hän voi olla se kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on. Perunkirjoituksen voi järjestää myös pesänselvittäjä, vainajan määräämä testamentin toimeenpanija tai muu henkilö, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Perinnönsaajat maksavat perimästään omaisuudesta perintöveroa.

Kuolemantapauksen sattuessa

Miten viranomaiset toimivat ja mistä tehtävistä läheisten tulee huolehtia, kun henkilö on kuollut?

Hautajaiset

Muistilista hautajaisten järjestämiseen. Hautausjärjestelyistä voi huolehtia vainajan avio- tai avopuoliso, perillinen, muu läheinen tai ystävä.

Perunkirjoitus ja perintö

Perunkirjoitus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perintönä tai testamentin perusteella saadusta omaisuudesta tulee maksaa veroa.

Tukea suruun

Suruun on saatavilla tukea monessa eri muodossa. Keskustelu saman kokeneiden kanssa tai ammattiapu auttaa eteenpäin.

Vainajan lähiomaisen asema

Vainajan leskellä ja alaikäisillä lapsilla on oikeus hakea erilaisia eläkkeitä ja vakuutuskorvauksia. Yksityisyydensuoja ulottuu myös vainajaan.