suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Äänestäminen kuntavaaleissa

Kuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein huhtikuussa. Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kuntien valtuustoihin.

Kuka voi äänestää?

Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

  • Kotikunnaksesi määritellään vaaleissa se kunta, jossa olet ollut kirjoilla 51 päivää ennen varsinaista vaalipäivää.
  • Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muiden EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa.
  • Äänioikeutettuja ovat myös ne EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.

Miten voin äänestää?

  • Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Paikka ilmoitetaan kortissa, jonka jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja. Jos sinulla on käytössä Suomi.fi-viestit-palvelu, saat ilmoituskortin Suomi.fi-viestit-palveluun. Lue lisää Suomi.fi-viesteistä.
  • Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona. Ole yhteydessä kuntasi keskusvaalilautakuntaan.
  • Ota äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus. Paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan. Vaikka ilmoituskortti ei olekaan välttämätön, siitä voi kuitenkin olla hyötyä, jos esimerkiksi äänestät ulkomailla ennakkoon. Tällöin ilmoituskortti nopeuttaa äänestystoimitusta.
  • Jos asut pysyvästi ulkomailla tai oleskelet tilapäisesti ulkomailla koko äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse. Jos haluat äänestää kirjeitse, tilaa kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseesi. 

Lue lisää vaaleista Vaalit.fi-sivustoltaAvautuu uuteen ikkunaan.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 30.11.2021