suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Äänestäminen kuntavaaleissa

Kuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein huhtikuussa. Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kuntien valtuustoihin.

Voit äänestää kuntavaaleissa, jos olet kunnan asukas ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

 • Kotikunnaksesi määritellään vaaleissa se kunta, jossa olet ollut kirjoilla 51 päivää ennen varsinaista vaalipäivää.
 • Kuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat myös muiden EU-maiden, Norjan ja Islannin kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa.
 • Äänioikeutettuja ovat myös ne EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää.
 • Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. Paikka ilmoitetaan kortissa, jonka jokainen äänioikeutettu saa postitse ennen vaaleja. Jos sinulla on käytössä Suomi.fi-viestit-palvelu, saat ilmoituskortin Suomi.fi-viestit-palveluun. Lue lisää Suomi.fi-viesteistä.
 • Jos olet iäkäs, liikuntavammainen tai pysyvästi sairas etkä pääse liikkumaan äänestyspaikalle, voit pyytää tukea äänestääksesi kotona. Ole yhteydessä kuntasi keskusvaalilautakuntaan.
 • Ota äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus. Paperista ilmoitusta äänioikeudesta ei tarvitse ottaa mukaan. Vaikka ilmoituskortti ei olekaan välttämätön, siitä voi kuitenkin olla hyötyä, jos esimerkiksi äänestät ulkomailla ennakkoon. Tällöin ilmoituskortti nopeuttaa äänestystoimitusta.
 • Jos asut pysyvästi ulkomailla tai oleskelet tilapäisesti ulkomailla koko äänestysajan, voit äänestää myös kirjeitse. Jos haluat äänestää kirjeitse, tilaa kirjeäänestysasiakirjat Suomesta ulkomaiseen osoitteeseesi. 

Lue lisää vaaleista Vaalit.fi-sivustolta


  Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
  Päivitetty: 26.7.2021