suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Apua valituksen tekemiseen

Valituksen tekemiseen on saatavilla apua. Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen, mutta hänellä on oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä.

Viranomaisella on velvollisuus antaa neuvoja ja opastusta valituksen tekemiseen. Neuvontavelvollisuus on voimassa ilman kansalaisen pyyntöäkin, jos viranhaltija havaitsee tämän olevan neuvonnan tarpeessa. Ellei asia kuulu viranomaisen toimivaltaan, viranomaisen pitää ohjata avun tarvitsija oikean viranomaisen puheille.

Sosiaalipalveluihin liittyvissä valituksissa neuvoo sosiaaliasiamies ja terveydenhuollon valituksissa toimintayksikön potilasasiamies. Sosiaali- ja potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Asianajajilta tai asianajo- ja lakiasiaintoimistoilta saa maksullista apua valituksen tekemiseen. Asianajaja on oikeusopillisen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on vähintään neljän vuoden kokemus lakiasiantuntijan tehtävistä ja joka on suorittanut asianajajatutkinnon.

Vähävaraisella henkilöllä on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista. Oikeusapu voi olla maksutonta kokonaan tai osittain. Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on kulut korvaava oikeusturvavakuutus.


Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
Päivitetty: 15.2.2023