suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Näin teet kantelun

Jos viranomainen on mielestäsi menetellyt lainvastaisesti, voit tehdä kantelun. Kantelu voi kohdistua yksittäisen viranhaltijan tai virkamiehen toimintaan tai viranomaiseen kokonaisuutena.

Kanteluja käsittelevät kantelun kohteen yläpuolella olevat viranomaiset ja niiden omat valvontaelimet, valtion aluehallintovirastot, valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Kantelun ratkaiseva viranomainen kertoo päätöksessään, onko kantelun kohde sen käsityksen mukaan toiminut oikein vai ei.

Vaikka kantelusta aiheutuisi viranomaiselle seuraamuksia, kanteluratkaisu ei muuta viranomaisten päätöksiä eikä esimerkiksi tuota kenellekään oikeutta vahingonkorvauksiin. Asiaa koskevat viranomaisten ja oikeuden päätökset ovat edelleen voimassa, ja niihin on tarvittaessa haettava muutosta erikseen.

Katso aiheeseen liittyvät sisällöt:

Milloin viranomaisen toiminnasta voi kannella

Jos viranomainen on mielestäsi menetellyt lainvastaisesti, voit tehdä kantelun. Kantelulla kiinnität huomion viranomaisen moitittavaan toimintaan.

Esimerkkejä kantelujen aiheista

Kanteluja on tehty niin yksittäisistä virkamiehistä ja viranhaltijoista kuin organisaatioiden toimintatavoista.

Mille taholle voi kannella

Tiedustele kantelun käsittelijää siltä viranomaiselta, jota kantelusi koskee. Viranomaisella on velvollisuus ilmoittaa, mihin kantelu tulee osoittaa.

Miten kantelu tehdään

Jos päätät tehdä kantelun, ryhdy toimeen mahdollisimman pian.

Miten kantelu käsitellään

Viranomainen käsittelee kantelun laissa määrätyllä tavalla. Sillä on myös valtuudet jättää kantelu käsittelemättä.

Mihin kantelu voi johtaa

Kantelusta voi seurata esimerkiksi hallinnollista ohjausta, huomautus, ammatinharjoittamisrajoitus tai jopa tutkintapyyntö poliisille.