suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Muuttaminen

Suomeen tuloon ja maassa oleskeluun voidaan tarvita erilaisia lupia sen mukaan, minkä maan kansalaisesta on kyse ja mikä on maahantulon tarkoitus. Ulkomailta muuttaneet voivat tietyin edellytyksin olla oikeutettuja suomalaiseen sosiaaliturvaan. Maahanmuuttajien kotouttamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Maahanmuuttajatyötä ja kotouttamista tekevät viranomaisten lisäksi järjestöt. 

Ulkomaille muuttamista sääntelevät maiden väliset sopimukset. Ulkomaille muutosta ja tilapäisestä, yli kolmen  kuukauden  mittaisesta oleskelusta ulkomailla on aina ilmoitettava  Kelaan.

Muista tehdä muuttoilmoitus, jos olet Suomen kansalainen ja muutat ulkomaille yli kolmeksi  kuukaudeksi. Tee muuttoilmoitus myös silloin, kun muutat  ulkomailta takaisin Suomeen. 

Your Europe -portaalista saat käytännön neuvoja ja tietoa kun suunnittelet muuttoa toiseen EU-maahan tai jos asut jo muualla kuin Suomessa.

Muuttoilmoitus

Tee aina muuttoilmoitus, kun muutat asunnosta toiseen tai kun asut toisessa osoitteessa pidempään kuin kolme kuukautta.

Maahanmuuttajana Suomessa

Käytännön tietoa maahanmuuttajalle.