suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Rakentaminen ja remontointi

Muista

  • tarvitset aina rakennusluvan ennen rakentamisen aloittamista
  • hae rakennuslupaa Lupapisteestä tai kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Jos haluat perustellusti poiketa esimerkiksi kaavasta tai rakennusjärjestyksestä, tarvitset poikkeamispäätöksen ennen rakennusluvan hakemista. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. Jos haet rakennuslupaa asemakaavan ulkopuolisille alueille, sinulla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu.

Hae poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista. Tietyt vähäiset poikkeamiset voidaan käsitellä rakennuslupapäätöksen yhteydessä. Tarkista menettelyt kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Voit hakea rakennetun ympäristön lupia Lupapisteestä tai kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta.

Korjausrakentaminen

Useimmat korjaus- ja muutostyöt edellyttävät rakennus- tai toimenpidelupaa. Tarvitset luvan esimerkiksi rakennuksen käyttötarkoituksen muutokseen, laajennukseen, rakenteiden tai talotekniikan korjaustöihin ja julkisivun muuttamiseen. Saatat tarvita myös purkuluvan.

Tarkista kuntasi rakennusvalvontaviranomaiselta, mitä lupia tarvitset. Vaikka korjaus- tai muutostyöt eivät edellyttäisi lupaa, sinun pitää noudattaa rakentamista koskevia säännöksiä.

Taloyhtiöissä osakkaan on ilmoitettava korjaus- tai muutossuunnitelmistaan taloyhtiölle. Taloyhtiö arvioi töiden vaikutukset ja valvontatarpeen.

Ilmoitukset Verohallinnolle

Sinun on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistasi rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta.

Voit saada verotuksessa kotitalousvähennystä kotiin teettämäsi remontin työkuluista.


    Tekstistä vastaa: Suomi.fi-verkkotoimitus
    Päivitetty: 20.5.2021