suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Hakemuksella valtuuttaminen

Valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Valtuus voidaan rekisteröidä hakemuksen perusteella, jos sinä, yrityksesi tai yhteisösi ei voi itse valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa. Hakemuksen käsittelyaika on 2–3 viikkoa hakemuksen saapumisesta.

Kuka voi valtuuttaa hakemuksella?

Hakemuksella voi valtuuttaa, jos valtuuttaja on joku seuraavista:

  • Yhteisö, jolla ei ole rekisteriin merkittyjä edustajia (esim. julkiset viranomaiset, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, säätiöt, elinkeinoyhtymät ja kuolinpesät, joilla on Y-tunnus)
  • Suomalainen yritys, jolla ei ole kaupparekisteriin merkittynä toimitusjohtajaa, edustamiseen oikeutettuja henkilöitä tai hallituksen jäseniä
  • Ulkomainen yritys, jota ei ole rekisteröity Suomeen tai jonka edustajien suomalaista henkilötunnusta ei ole merkitty kaupparekisteriin
  • Yhdistys, jolla ei ole yksin edustamiseen oikeutettuja henkilöitä. Tarkista yhdistysrekisteriin merkitty edustamissääntö PRH:lta ennen hakemuksen tekemistä, koska todennäköisesti yhdistys voi valtuuttaa itse Suomi.fi-valtuuksissa.
  • Henkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja, jolla ei ole henkilökohtaisia tunnistusvälineitä sähköisiin palveluihin tai joka ei voi tai osaa käyttää sähköisiä palveluja
  • Henkilö, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta

Jos valtuuttaja on joku muu, valtuuden voi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta antaa tai mitätöidä itse Suomi.fi-valtuuksissa.

Ohjeet hakemuksen tekemiseen

Selvitä ohjeet hakemuksen tekemiseen, jos et tiedä, mitä tietoja ja asiakirjoja tarvitset hakemuksen tekemiseen. Saat valintojesi perusteella tarkat toimintaohjeet. Saat myös listan asiakirjoista, jotka tulee liittää hakemukseen.

Ohjeet omaan hakemukseesi

Valtuuttajasta riippuen hakemuksen voi lähettää sähköisesti tai postitse tai viedä palvelupaikkaan.


Tee hakemus valtuuden rekisteröimiseksi

Valtuushakemuksessa tulee määritellä valtuutuksen sisältö. Kun olet täyttänyt hakemuksen tiedot, se tulee allekirjoittaa ja toimittaa liitteineen käsiteltäväksi.

Tee valtuushakemus

Ennen hakemuksen tekemistä, tutustu huolellisesti sen asiointipalvelun omiin ohjeisiin, jossa valtuutta on tarkoitus käyttää. Käytettävissä oleviin valtuusasioihin voit tutustua myös Suomi.fissä.

Pyydä valtuuden mitätöintiä

Mitätöintihakemuksessa tulee määritellä valtuutetut, joille annetut valtuudet halutaan poistaa käytöstä. Huomoi, että hakemuksella poistetaan kerralla kaikki valituille valtuutetuille annetut valtuudet. Kun olet täyttänyt hakemuksen tiedot, se tulee allekirjoittaa ja toimittaa liitteineen käsiteltäväksi.

Tee mitätöintihakemus

Omat hakemukset

Näet tällä sivulla omat keskeneräiset hakemukset, jos olet tehnyt hakemuksen Suomi.fihin tunnistautuneena. Voit myös täydentää hakemusta ja lähettää sen sähköisesti.