suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Viestit- ja Valtuudet-palveluiden käyttö kasvoi voimakkaasti vuonna 2018 – kasvu jatkuu vuonna 2019

Julkaistu 28.1.2019

Vuosi 2018 merkitsi voimakasta kasvua Valtuudet-palvelun ja Viestit-palvelun käyttäjien määrässä. Palveluiden käytöllä saavutetaan merkittäviä säästöjä niin järjestelmä-, postitus- painatus- kuin työkustannuksissa. 

Valtuudet-palvelu tuotti noin 15 miljoonan euron kustannussäästöt vuonna 2018

Valtuudet-palvelun avulla on tehty yli 2,5 miljoonaa asiointia yrityksen tai toisen henkilön puolesta vuoden 2018 aikana. Käyttö on kasvanut noin 10–15 prosentin kuukausivauhdilla. Yksittäinen suuri piikki tapahtui marraskuussa, jolloin asiointien määrä kasvoi noin 300 prosenttia.   

Valtuudet-palvelun käyttö merkitsee isoja kustannussäästöjä. Suurin säästö syntyy valtuuden todentamisprosessin digitalisoinnista, mikä nopeuttaa valtuuden tarkistamista, vähentää käynti- ja puhelinasioinnin tarvetta sekä muuta valtuuden tarkistamiseen liittyvää manuaalista työtä. 

Riippumattoman tahon tekemän arvioinnin perusteella säästöjä kustakin asiointikerrasta syntyy 6–10 euroa. Varovaisestikin arvioiden vuoden 2018 asiointimäärillä on syntynyt yli 15 miljoonan euron säästöt. 

Yksittäiselle kansalaiselle hyötyä syntyy, kun toisen puolesta asioinnin voi Valtuudet -palvelun avulla tehdä vaikka omalta kotisohvaltaan, ajankohdasta riippumatta. Yksittäiselle palveluntarjoajalle tämä merkitsee myös aivan uusia mahdollisuuksia palvella asiakkaitaan.

Valtuuksien määrä moninkertaistuu vuonna 2019

Vuonna 2018 valtuusrekisteriin on luotu jo noin 2 miljoonaa uutta valtuutta asioida joko yritysten tai henkilöiden puolesta. Vuoden 2017 lopussa valtuuksia oli myönnetty 30 000 kappaletta. 

Valtuuksien määrän uskotaan viisinkertaistuvan vuonna 2019. Yritysten puolella kasvua vauhdittavat Tulorekisteri, OmaVero sekä Katso-palvelun korvaaminen Valtuudet-palvelulla. Kiinnostus henkilövaltuuttamiseen kasvaa, kun vuonna 2019 tulee mahdolliseksi asioida aikuisen puolesta esimerkiksi Kelan ja apteekkien palveluissa. Tämä helpottaa esimerkiksi ikääntyneiden tai muiden digitaidottomien puolesta asioivia läheisiä ja avustajia. 

Vuoden 2018 lopussa Valtuudet-palvelun on ottanut käyttöön noin 60 julkishallinnon organisaatiota ja palvelua voi käyttää 40 asiointipalvelussa. Arvion mukaan vuonna 2019 asiointipalveluiden määrä kolminkertaistuu. Kun palveluita ja käyttäjiä on enemmän, myös asiointikertojen määrä moninkertaistuu. 

Viestit-palvelun kautta lähetettiin 0,5 miljoonaa tietoturvallista viestiä vuonna 2018  

Vuoden 2018 alussa lanseerattua Viestit-palvelua käyttää yli 200 viranomaista ja yli 300 asiointipalvelua. Viestejä sen kautta on lähetetty jo noin puoli miljoonaa. Viranomaispostin siirtyminen sähköisiin kanaviin säästää sekä veroeuroja että luontoa. Vuonna 2018 syntyi jo 100 000 euron säästö postitus- ja painatuskustannuksista. 

Palvelua hyödyntävien viranomaisten ja asiointipalveluiden määrän uskotaan kasvavan reippaasti vuonna 2019. Vuoden lopussa Viestit-palveluun tuli uusi ominaisuus, joka mahdollistaa viestien lähettämisen digitaalisen kanavan lisäksi myös perinteisellä postilla. Näin palvelun kautta tavoittaa jatkossa kaikki kansalaiset. Viestit-palvelulla voi lähettää viestejä nyt myös yrityksille. 

Viestit-palvelun on ottanut käyttöön jo yhteensä 140 000 kansalaista. Heistä noin 42 000 käyttäjää on ladannut myös Suomi.fi-mobiilisovelluksen. 

Vuoden 2019 lopussa palvelulla arvioidaan olevan vähintään 550 000 käyttäjää. Kasvua vauhdittavat esimerkiksi se, että kansalaisille merkittävät viranomaiset kuten Verohallinto ja Trafi sekä osa kuntien palveluista käyttävät nykyisin Viestit-palvelua. Palvelusta uskotaan lähetettävän vähintään 1,5 miljoonaa viestiä.  

Lisätietoa Suomi.fi-palveluista

Suomi.fi-valtuuksien avulla voidaan luotettavasti tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet, valtakirjat ja oikeudet asioida sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta. Valtuudet-palvelu tarkistaa puolesta-asiointioikeuden muun muassa väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä ja valtuusrekisteristä. 

Suomi.fi-viestien avulla julkisen hallinnon organisaatiot voivat toimittaa lähettämänsä postit kansalaisille paperipostin sijaan sähköisesti. Kansalainen vastaanottaa saapuneet postit Suomi.fi-verkkopalvelussa olevaan Viestit-palveluun. Lähetettävät viestit voivat olla esim. viranomaisten tiedotteita, päätöksiä ja muita tärkeitä viranomaisviestejä. Kansalainen löytää saamansa viranomaispostin helposti yhdestä sähköisestä kanavasta. Kansalainen voi myös itse toimittaa sen kautta viranomaisille lisätietoja esimerkiksi vireillä olevaan hakemukseensa liittyen. Näin yhteydenpito viranomaisten ja kansalaisten välillä sujuvoituu ja nopeutuu. Samalla organisaatio voi säästää merkittäviä summia postituskuluissa, kun yhä useampi kansalainen valitsee paperipostin sijaan sähköisen toimitustavan.