suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuudet-palvelun käyttöliittymä uudistuu keväällä – luvassa käytettävyysparannuksia ja massatoiminnallisuuksia

Julkaistu 28.1.2019

Valtuudet-palvelun käyttöliittymä uudistuu keväällä. Tavoitteena on selkeyttää valtuuksien luontia ja hallinnointia sekä kehittää massatoiminnallisuuksia. Uudistus ei aiheuta toimenpiteitä palvelun jo käyttöönottaneille.

Uudistuksessa toteutetaan käytettävyystestauksissa ja asiakaspalautteissa esiin tulleita ominaisuuksia. ”Lisäksi palveluun tulee erityisesti ammattilaiskäyttäjiä paremmin palvelevia ominaisuuksia, kuten useamman valtuuden käsittely sekä haku- ja lajittelumahdollisuudet eri kriteerein”, kertoo tuoteomistaja Mika Havusela.

Valtuuspalvelun käyttäjiltä uudistus ei vaadi toimenpiteitä. Palveluun tehtyihin valtuuksiin ei tarvitse tehdä uudistuksen vuoksi muutoksia. 

Aloitusnäkymää selkeytetty – muutoksista heräteilmoitukset 

Valtuuksien aloitusnäkymää on selkeytetty käytettävyystestissä tehtyjen huomioiden pohjalta. Päänäkymän eri osiot on siirretty omaksi valikokseen ja niiden jaotteluun on tehty muutoksia. Annetut, saadut, pyydetyt, vahvistamattomat sekä päättyneet valtuudet löytyvät nyt vasemmalla olevasta valikosta omina osioinaan. 

Lisäksi hakua on kehitetty. Käsittelyä helpottavat myös heräteilmoitukset kussakin osiossa. Tieto palvelussa tapahtuneista muutoksista, kuten uusista tai päättyvistä valtuuksista, näkyy heti etusivulla.  Myös muita toiminnallisuuksia on tuotu selkeämmin esiin.

Valtuuden luonti uudistuu – virheiden käsittely helpottuu

Myös valtuuden luonnin vaiheita on eritelty uudella tavalla ja järjestystä on osin muutettu. 

Valtuusasiat on nykyään luetteloitu kategorioittain. Asiakkailta tulleen palautteen perusteella ne voidaan uudessa käyttöliittymässä järjestää myös aakkosjärjestykseen. 

Palvelussa on parannettu myös virheilmoitusta, jos valtuuksien luonnissa huomataan päällekkäisyyksiä tai muita ristiriitaisuuksia. Virheilmoitus listaa ristiriitaisuudet, ehdottaa niihin ratkaisua ja mahdollistaa virheiden korjaamisen suoraan virheilmoituksesta. 

Massatoiminnallisuudet palvelevat ammattikäyttäjiä

Uudistuksen yksi tavoite on ollut helpottaa ammattikäyttäjien työtä. Uudessa käyttöliittymässä listojen järjestystä voi muuttaa aika- ja aakkosjärjestykseen. 

Uudessa käyttöliittymässä voi käsitellä useampaa valtuutta kerrallaan. Esimerkiksi jatkossa voi luoda, mitätöidä tai kopioida useamman valtuuden kerralla. 

Lisätietoa uudistuksesta helmikuussa

Uusi käyttöliittymä tulee käyttöön tämän hetkisen arvion mukaan maalis–huhtikuussa.  Uudistuksesta kerrotaan tarkemmin helmikuussa.  

”Käyttöliittymäkuvat muuttuvat vielä hieman käyttäjätestauksissa saamiemme palautteiden perusteella. Haluamme varmistua, että palvelu on mahdollisimman helppokäyttöinen erilaisille palvelun käyttäjille”, Havusela korostaa.  

Tutustu alustaviin käyttöliittymäkuviin