suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Valtuudet-palvelu kokeiltavissa

Julkaistu 8.2.2017

Sähköisten valtakirjojen luomista voi nyt kokeilla esimerkkisisällöillä beta.suomi.fissä. Verkkosivuilla voi testata uuden Valtuudet-palvelun perustoimintoja, kuten toisen henkilön valtuuttamista ja valtuuden pyytämistä toiselta henkilöltä. Palvelu ei ole vielä tuotantokäytössä, joten siellä ei käsitellä oikeita henkilötietoja, eikä siellä voi luoda olemassa olevia valtuuksia.

Tällä hetkellä kokeiluversiossa henkilö tunnistautuu palveluun esimerkkihenkilön tunnuksin. Valtuutta koskevien henkilöiden valitsemisen lisäksi valtuuden luomisessa pitää määritellä myös kesto ja asia, jota valtuus koskee. Myöhemmin kokeiluversiossa voi testata esimerkiksi yritysten valtuuttamista.

Kokeiluversion tarkoituksena on tutustuttaa käyttäjät sähköisten valtuuksien luomiseen ja hallinnointiin sekä kerätä palautetta palvelun kehittämiseksi.

Varsinainen Valtuudet-palvelu otetaan käyttöön kevään aikana. Tällöin beta.suomi.fissä on mahdollista luoda oikeasti valtuuksia henkilöiden välille.

Valtuudet tallessa kansallisessa valtuusrekisterissä

Sähköisten valtuuksien hallinta on rakennettu osaksi Suomi.fi-valtuudet-palvelua. Valtuudet tallentuvat uuteen, kansalliseen valtuusrekisteriin. Valtuusrekisteristä tulee yksi kansallisista perusrekistereistä, samaan tapaan kuin väestötietojärjestelmä tai kaupparekisteri. Valtuusrekisteri on merkittävä innovaatio Euroopankin tasolla, sillä se kokoaa tiettävästi ensimmäisenä sähköiset valtuudet keskitetysti yhteen rekisteriin.

Kun Valtuudet-palvelu on aidoilla tunnuksilla käytettävissä, henkilö tunnistautuu ensin beta.suomi.fihin. Tämän jälkeen hän voi hallita valtuuksiaan henkilökohtaisessa näkymässä joko yksityishenkilönä tai mahdollisesti yrityksen edustajana. Valtuuksien luomisen lisäksi palvelussa voi tarkastella valtuuksia, poistaa niitä ja uusia jo erääntyneitä valtuuksia. Palvelussa ei voi luoda yleisvaltakirjoja. Luodut valtuudet toimivat ainoastaan sähköisissä palveluissa.

Yritysten ja henkilöiden väliset sekä yritysten väliset valtuudet tulevat palveluun viimeistään kesällä. Yritysten ja henkilöiden välisillä valtuuksilla tarkoitetaan niin sanotun asemavaltuuden määrittämistä, eli yritys voi valtuuttaa henkilön toimimaan yrityksen puolesta. Yritysten välisissä valtuuksissa yritys voisi esimerkiksi valtuuttaa tilitoimiston hoitamaan taloushallintoonsa liittyviä asioita. Seuraavassa vaiheessa myös henkilöiden ja yritysten väliset valtuutukset ovat mahdollisia.

Organisaatioille monia hyötyjä Suomi.fi-valtuuksista

Suomi.fi-valtuudet (eli Valtuudet-palvelu) koostuu siis kahdesta osasta: puolesta-asiointioikeuden tarkastamisesta perusrekistereistä ja valtuusrekisteristä. Asiointioikeuden tarkastaminen perusrekistereistä on jo käytössä useissa verkkopalveluissa.

Julkishallinnolla ja yksityisillä organisaatioilla onkin nyt mahdollisuus ottaa valtuusrekisteri käyttöönsä, minkä myötä kansalaiset ja yritykset voivat luoda valtuuksia niiden verkkopalveluihin. Sähköiset valtuudet säästävät aikaa ja kustannuksia sekä organisaatioilta että palveluiden käyttäjiltä, sillä valtuuksia voi hallinnoida yhden verkkosivun kautta ajasta ja paikasta riippumatta.

Siirry Valtuudet-palvelun kokeiluversioon

Voit antaa palautetta kokeiluversiossa.