suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Uutta Suomi.fi-valtuudet-palvelua voivat hyödyntää toisen puolesta asiointiin sekä henkilöt että yritykset

Julkaistu 2.11.2017

Suomi.fi-valtuudet on kansalaisille ja yrityksille suunnattu täysin uusi palvelu, jonka avulla voi valtuuttaa toisia henkilöitä toimimaan puolestaan sähköisissä palveluissa. Henkilö voi myös pyytää toiselta henkilöltä lupaa asioida hänen puolestaan. Suomi.fi-valtuudet-palvelu pohjautuu uuteen, kansalliseen valtuusrekisteriin, johon palvelussa luodut valtuudet tallentuvat. Valtuusrekisteri on tiettävästi tässä laajuudessa ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Sähköisten valtuuksien luonti on merkittävä osa uutta Suomi.fi-verkkopalvelua. Valtuudet-palvelu on kätevä silloin, kun jostain syystä ei itse ehdi tai pysty hoitamaan asioitaan. Etenkin iäkkäämpi väestö hyötyy palvelusta, kun luotettu henkilö voi vaikkapa uusia reseptin tai täyttää hakemuksia verkossa asianomaisen puolesta.

Valtuudet-palvelussa ei voi luoda avoimia valtakirjoja, vaan valtuus rajataan koskemaan aina tiettyä asiaa. Koska valtuuksia voi hallinnoida palvelussa, ajasta ja paikasta riippumatta, myös aikaa säästyy. Palvelun käyttö vaatii vahvaa tunnistautumista. Tunnistautumisvälineenä voi käyttää verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

Toistaiseksi Valtuudet-palvelusta on saatavilla ainoastaan suomenkielinen versio.

Valtuuksien luomista ja hallinnointia voi harjoitella palvelun kokeiluversiossa, johon pääsee Suomi.fi-verkkopalvelusta.

Suomi.fi-valtuudet-palvelun valtuusrekisterin ensisijainen tehtävä on toimia uutena perusrekisterinä Suomessa. Sellaisissa viranomaisten ja organisaatioiden asiointipalveluissa, joissa on tarkistettava tietyn henkilön tai yrityksen oikeus puolesta asiointiin, Valtuudet-palvelu tarkistaa taustalla oikeuden perusrekistereistä, esimerkiksi väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä tai valtuusrekisteristä.

Mahdollisuudet asioida toisen puolesta monipuolistuvat sitä mukaa, kun organisaatiot ja viranomaiset ottavat Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönsä. Tällä hetkellä sitä hyödyntävät muun muassa Maahanmuuttoviraston Enter Finland -palvelu ja Kansallisarkiston Astia-palvelu.

Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa antavat:
hankepäällikkö Matti Hiltunen ja tuotepäällikkö Pekka Värmälä, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi