suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi mahdollisti sähköisen toisen puolesta asioinnin sote-asioissa ensimmäisenä maailmassa

Julkaistu 13.12.2017

Suomi on ottanut ensimmäisenä maailmassa käyttöönsä mahdollisuuden, jossa aikuinen voi sähköisesti valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestaan sosiaali- ja terveysasioissa. Toisen puolesta asiointi edellyttää sähköisen terveydenhuollon asioinnin valtuutuksen tekemistä Suomi.fi-verkkopalvelussa. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) on ensimmäinen organisaatio, jossa tämä on mahdollista.

”Suomi on tässä asiassa edelläkävijä. Tiedossamme ei ole, että muualla maailmassa aikuinen voisi sähköisesti valtuuttaa toista henkilöä asioimaan puolestaan sote-asioissa”, kertoo Väestörekisterikeskuksen hankepäällikkö Matti Hiltunen. Väestörekisterikeskus vastaa Suomi.fi-verkkopalvelusta ja sen osana toimivasta Valtuudet-palvelusta.

Suomi.fi-verkkopalvelussa voi antaa valtuuden asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta myös useassa muussa julkisen hallinnon palvelussa ja valtuutusmahdollisuudet laajenevat jatkossa entisestään.


Kohta miljoonan suomalaisen käytettävissä

Suomi.fissä tehtävä sähköinen valtuus mahdollistaa nyt asioinnin täysi-ikäisen henkilön puolesta Essoten sähköisissä palveluissa. Ensimmäisessä vaiheessa palveluihin kuuluu ajanvaraus, mutta palvelu laajenee vähitellen myös muihin Essoten palveluihin ja muun muassa Omakantaan.

”Tämä helpottaa erityisesti ikääntyneiden läheisten asioita hoitavien ja omaishoitajien arkea, kun terveydenhuollon aikoja voi varata netistä toisen puolesta”, kertoo projektipäällikkö Anna-Elina Ukkonen puolesta asiointia edistäneestä Essoten PUOLA-hankkeesta. Essote tarjoaa Mikkelin seudulla sote-palveluja seitsemässä kunnassa noin 80 000 asukkaalle. Lisäksi kuntayhtymään kuuluvat erikoissairaanhoidon osalta Pieksämäki ja Joroinen.

Toisen aikuisen puolesta asiointi on laajentumassa noin miljoonan suomalaisen mahdollisuudeksi, sillä Essoten sähköisten palvelujen taustalla on Hyvis-portaali. Sama portaali on käytössä myös Itä-Savossa, Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Seuraavaksi mahdollisuus asioida toisen aikuisen puolesta otetaan käyttöön Oulussa, Raahessa ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus virtu.fi-palvelussa.


Kuinka annan valtuuden?


Sähköinen valtuus luodaan Suomi.fi-verkkopalvelun Valtuudet-osiossa osoitteessa www.suomi.fi.
Valtuuttaja kirjautuu palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Valtuuden antamisen jälkeen valtuutettu voi asioida palvelussa toisen puolesta kirjautumalla omilla sähköisillä tunnistusvälineillään palveluun. Valtuudelle määritetään voimassaoloaika ja se on tarvittaessa voimassa heti.

Valtuuden antajalla täytyy siis vielä tässä vaiheessa olla jonkin verran digitaalisia taitoja. Tulevaisuudessa sähköisen valtuuden voi antaa myös ilman sähköisiä tunnistusvälineitä, sillä Suomi.fi-valtuuksiin on tulossa mahdollisuus luoda digitaalisissa järjestelmissä toimiva valtakirja myös palvelupisteessä virkailijan avustamana.


Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Hankepäällikkö Matti Hiltunen, p. 029 553 5013, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi
PUOLA-hanke, Projektipäällikkö Anna-Elina Ukkonen, p. 040 359 7073, etunimi.sukunimi[at]essote.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Projektipäällikkö Jari Suhonen, p. 029 524 7416, etunimi.sukunimi[at]thl.fi