suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-verkkopalvelussa kolme uudenlaista elämäntilannelähtöistä opasta

Julkaistu 29.9.2021

Suomi.fin uudenlaisten oppaiden tavoitteena on tarjota kaikki olennainen tieto helposti yhdessä osoitteessa. Oppaiden suunnittelussa on ollut mukana vertaistukea tarjoavia tahoja, järjestöjä ja viranomaisia. Oppaat julkaistiin 29. syyskuuta.

Uusien oppaiden teemoina ovat 

Suomi.fi-verkkopalvelu on aina pohjautunut elämäntilannelähtöisiin sisältöihin. Uusissa oppaissa käyttäjä voi alussa antaa nimettömänä taustatietoja tilanteestaan tai valita itselleen mielenkiintoisia aiheita. Näiden valintojen perusteella käyttäjälle valikoituu sopivaa sisältöä: ohjeita sekä tietoa tarjolla olevista palveluista ja vertaistuesta.

Järjestöt, viranomaiset ja vertaistukijat yhdistivät voimansa   

Oppaita on tehty laajalla yhteistyörintamalla. 

Alkoholi-, huume ja rahapeliongelmaa käsittelevän oppaan suunnittelussa ovat olleet muka-na A-kilinikkasäätiö, Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry, Peliklinikka / Tieto- ja tukipiste Tiltti, Si-ninauhaliitto ry, Suomen Päihderiippuvaiset ry, Ter-veyden ja hyvinvoinnin laitos THL. 

Omaishoitajille suunnatun oppaan suunnitteluun ovat osallistuneet Folkhälsan, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Omaishoitajaliitto ja sen jäsenyhdistykset, Vammaisperheyh-distys Jaatinen sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Kela, THL, Essote sekä Kauniaisten, Naantalin ja Rovaniemen kaupunki.

Eroaville ja eroa harkitseville pareille tarkoitetun oppaan suunnittelussa ovat olleet mukana Helsingin kaupunki, Helsingin oikeusaputoimisto, Kela, Pirkanmaan käräjäoikeus, Poliisi, Rikosuhripäivystys. Suunnitte-luun on osallistunut myös laaja joukko kolmannen sektorin toimijoita kuten Mannerheimin lastensuojeluliitto, Väestöliitto, Barnavårdsföreningen Sateenkaariperheet Familia ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Isät lasten asialla, Kirkkohallitus evl., Maria-Akatemia, Miessakit ry, Monika-Naiset liitto, Naisten Linja, Nollalinja, Suomen Kasper Tukikeskus Varjo, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry.