suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-valtuuksia on jatkossa mahdollisuus kohdentaa ja rajata tarkemmin

Julkaistu 23.10.2018

Suomi.fi-valtuudet on julkaissut uuden ominaisuuden, jonka avulla valtuuttaja voi rajata antamaansa valtuutta yksilöllisemmin. Näin esimerkiksi yritys voisi jatkossa rajata, ketkä työntekijät voivat hoitaa palkkatietojen ilmoittamisen yrityksen eri aliorganisaatioiden puolesta. Tällöin annettavan valtuuden rajauksena käytettäisiin yrityksen omia aliorganisaatiotunnisteita, esimerkiksi yrityksen tytärorganisaatioiden tunnuksia tai yrityksen osastotunnuksia. 

Myös asiamiehinä toimivat yritykset kuten tilitoimistot voivat valtuuden rajauksen avulla jatkossa kohdentaa asiakasyrityksiltään saamiaan valtuuksia tietyille työntekijöilleen. Valtuuden rajauksena olisi tässä tapauksessa asiakastunnus, esimerkiksi y-tunnus. 

Valtuuden rajauksen tietoina voivat jatkossa olla myös esimerkiksi kiinteistönumero, tilinumero, diaarinumero tai rekisterinumero, riippuen siitä, minkälaisia rajausmahdollisuuksia valtuuden asiaan eli valtuuskoodiin on avattu. Valtuuden rajaaminen on mahdollista vain tietynlaisia valtuuksia antaessasi. 

Kuinka valtuuden rajausta käytetään

Valtuuden rajaaminen on mahdollista vain tiettyjen valtuusasioiden kohdalla. Ensimmäisessä vaiheessa rajausta voi käyttää vain Verohallinnon asiointipalveluissa (OmaVero ja tulorekisteri) käytettäville valtuuskoodeille. Valtuuden rajauksen voi täydentää valitulle valtuusasialle Lisätiedot-kohdassa. Tarkemmat ohjeet löydät Suomi.fin ohjesivuilta: