suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Jo yli 10 miljoonaa sähköistä toisen puolesta asiointia Suomi.fi-valtuuksien avulla

Julkaistu 25.6.2019

Suomi.fi-valtuuksien avulla on palvelun lanseerauksen jälkeen (elokuu, 2016) tehty jo yli 10 miljoonaa asiointia yrityksen tai toisen henkilön puolesta. 

Käyttö on kasvanut voimakkaasti etenkin kuluvan vuoden aikana. Vuonna 2017 toisen puolesta asioitiin noin 1,2 miljoonaa kertaa ja vuonna 2018 jo 2,9 miljoonaa kappaletta. Kuluvan vuoden alkupuolella (tammi-toukokuu) toisen puolesta asiointikertoja oli jo yli 6,5 miljoonaa kappaletta eli kuukausitasolla yli 1,6 miljoonaa kappaletta. 

Valtuustarkistusten määrän arvioidaan vielä jopa tuplaantuvan näistäkin luvuista seuraavan vuoden sisällä, kun mm. yksityisen sektorin toimijat alkavat hyödyntää Valtuudet -palvelua enenevässä määrin.  

Valtuudet-palvelun käytöllä jo jopa 60–100 miljoonan euron säästöt

Valtuudet-palvelun käyttö merkitsee isoja kustannussäästöjä etenkin asiointipalveluille. Suurin säästö syntyy valtuuden todentamisprosessin digitalisoinnista, mikä nopeuttaa valtuuden tarkistamista, vähentää käynti- ja puhelinasioinnin tarvetta sekä muuta valtuuden tarkistamiseen liittyvää manuaalista työtä.

Riippumattoman tahon tekemän arvioinnin perusteella säästöjä kustakin asiointikerrasta synty 6–10 euroa. Valtuudet-palvelun asiointimäärillä on näin laskien syntynyt kumulatiivisesti jo jopa 60–100 miljoonan euron säästöt. Arvioissa ei ole edes mukana säästöjä, joita syntyy yksittäiselle kansalaiselle tai yritykselle, kun puolesta-asioinnin voi suorittaa ajasta tai paikasta riippumatta.

Menestyksekäs alkuvuosi

Valtuudet-palvelun alkuvuosi on sujunut muutenkin hyvin.  Se sijoittui kesäkuussa kolmannelle sijalle erittäin kovatasoisessa Euroopan komission Sharing and Reuse-kilpailussa. Kilpailussa etsittiin innovatiivisia ja yhteiskunnallisesti vaikuttavia digitaalisia palveluita ja ohjelmistoja Euroopan unionin ja EFTAn jäsenmaista.