suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Beta-version palautteenanto helpottuu – julkaistu myös muita parannuksia

Julkaistu 3.3.2016

Suomi.fi-palvelun kehitysversio beta.suomi.fi avattiin kaiken kansan nähtäville viime vuoden joulukuussa. Muutaman kuukauden aikana beta-versioon on tuotu lisää uusia rekisteritietoja ja palveluita. Viimeisin lisäys sivustolle on palautelomake, jonka myötä palautetta sekä kehitysehdotuksia voi antaa heti sivuilla navigoidessa.

Palautteiden kerääminen osa yhteiskehittämisen toimintamallia

Sivustolle lisätty palautelomake on vain yksi palautteen keräämisen muodoista. Uudistuvaa Suomi.fitä rakennetaan yhteiskehittämisen toimintamallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että palautetta kerätään useissa eri muodoissa eri käyttäjäryhmiltä, kuten referenssiryhmiltä ja käyttäjäpaneelilta. Kansalaisista koostuvan käyttäjäpaneelin rekrytointi on parhaillaan käynnissä, ja siihen voivat osallistua kaikki palvelun kehittämisestä kiinnostuneet.

Yksi osa yhteiskehittämistä on tämän vuoden alussa käynnistetyt käytettävyystestaukset, joita tehdään jatkossakin säännöllisesti. Yhteiskehittämisen tavoitteena on, että lopullinen Suomi.fi vastaisi mahdollisimman hyvin kansalaisten, yrittäjien ja viranomaisten erilaisiin tarpeisiin.

Uusia rekisteritietoja ja uusi karttanäkymä

Beta.suomi.fi-palveluun kirjautumalla omista tiedoista voi tällä hetkellä tarkastella henkilö-, ajoneuvo- ja kiinteistötietoja. Viimeksi lisätystä kiinteistötietorekisteristä näkee koosteen omista järjestelmään tallennetuista keskeisistä kiinteistötiedoista.

Sivustolta löytyy nyt myös uudenlainen karttakomponentti, jota kehitetään Maanmittauslaitoksen tuottaman Hallinnon karttapalvelun pohjalle. Tällä hetkellä betasta pystyy tarkastelemaan esimerkiksi Mikkelin kaupungin palvelupisteiden sijaintia kartalla. Tulevaisuudessa kartoissa tulee olemaan monenlaista paikkaan liittyvää tietoa sekä mahdollisuus etsiä reititystietoja.

Uusien rekisteritietojen ja palveluiden lisäyksen ohella myös sovellukseen ja käyttöliittymiin on tehty alkuvuoden aikana parannuksia.

Kesään mennessä palveluun ollaan liittämässä myös yritystietojärjestelmä ja omien vesikulkuneuvojen tiedot. Sisältö kasvaa rekisteritietojen lisäksi myös palveluiden ja palveluoppaiden osalta. Kesällä on tarkoitus avata Yritys-Suomi.fin kehitysversio beta.yrityssuomi.fi, jota kehitetään samalla mallilla kuin kansalaisen näkymää beta.suomi.fissä.

Keväällä palveluun tulee demoversio Omat viestit -toiminnosta, jossa voi lähettää ja ottaa vastaan viestejä tai asiakirjoja viranomaisilta ja tulevaisuudessa saada asiointeihin liittyviä muistutuksia. Uusi Omat viestit -toiminto korvaa nykyisen Kansalaisen asiointitilin vuoden 2017 alkupuolella.